Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản Sở Tài chính
 
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
1919/STC-GCS Chấn chỉnh việc thực hiện mua sắm tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài chính 04/08/2020 Xem
1911/STC-NS Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2021 - 2023 Sở Tài chính 03/08/2020 Xem
1885/STC-HCSN Triển khai thực hiện Thông tư số 53/2020/TT-BTC ngày 10/6/2020 của Bộ Tài chính Sở Tài chính 31/07/2020 Xem
1865/STC-GCS Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 251/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ Sở Tài chính 30/07/2020 Xem
1796/STC-HCSN Rà soát, đánh giá các quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; đề xuất phương án giảm phí, lệ phí Sở Tài chính 22/07/2020 Xem
1636/STC-NS Ban hành các văn bản hướng dẫn việc kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước Sở Tài chính 02/07/2020 Xem
846/TB-STC Thông báo họp giao ban hằng quý về công tác quản lý tài chính - ngân sách địa phương Sở Tài chính 23/06/2020 Xem
1516/STC-VP Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn; chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã Sở Tài chính 22/06/2020 Xem
837/QĐ-STC Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2020 của Sở Tài chính Sở Tài chính 22/06/2020 Xem
1433/STC-GCS Triển khai thực hiện báo cáo kết luận số 178/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ Sở Tài chính 11/06/2020 Xem

Trang đầu Trang sau12345678910Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai