Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản Sở Tài chính
 
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
1636/STC-NS Ban hành các văn bản hướng dẫn việc kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước Sở Tài chính 02/07/2020 Xem
846/TB-STC Thông báo họp giao ban hằng quý về công tác quản lý tài chính - ngân sách địa phương Sở Tài chính 23/06/2020 Xem
1516/STC-VP Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn; chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã Sở Tài chính 22/06/2020 Xem
837/QĐ-STC Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2020 của Sở Tài chính Sở Tài chính 22/06/2020 Xem
1433/STC-GCS Triển khai thực hiện báo cáo kết luận số 178/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ Sở Tài chính 11/06/2020 Xem
1387/STC-GCS Về việc triển khai Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 01/06/2020 của UBND tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang. Sở Tài chính 04/06/2020 Xem
1353/STC-TTr Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 38/2020/TT-BTC ngày 12/5/2020 của Bộ Tài chính Sở Tài chính 01/06/2020 Xem
1235/STC-GCS Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 30/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 của Bộ Tài chính Sở Tài chính 19/05/2020 Xem
1114/STC-HCSN Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ Tài chính Sở Tài chính 08/05/2020 Xem
1073/STC-NS Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 18/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính Sở Tài chính 04/05/2020 Xem

Trang đầu Trang sau12345678910Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai