Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản Sở Tài chính
 
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
2799/STC-GCS Về việc hướng dẫn hạch toán và báo cáo kê khai biến động tài sản Sở Tài chính 13/11/2019 Xem
1561/BC-STC Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2019 của Sở Tài chính Sở Tài chính 12/11/2019 Xem
2784/STC-GCS Về việc triển khai sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Công văn số 12708/BTC-TCDN ngày 23/10/2019 của Bộ Tài chính khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Sở Tài chính 12/11/2019 Xem
2691/STC-HCSN Về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 29-Ctr/TU ngày 23/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sở Tài chính 01/11/2019 Xem
2679/STC-HCSN Về việc triển khai kết luận của Phó Thủ tướng về vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách Sở Tài chính 01/11/2019 Xem
2669/STC-TCĐT Về việc tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước Sở Tài chính 01/11/2019 Xem
2651/STC-NS Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã Sở Tài chính 30/10/2019 Xem
2583/STC-GCS Về việc triển khai thực hiện Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước Sở Tài chính 22/10/2019 Xem
2549/STC-HCSN Về việc triển khai Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/2019 của Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn NSNN Sở Tài chính 18/10/2019 Xem
2531/STC-VP Về việc đăng ký tập huấn về quản lý, điều hành, kế toán, hạch toán Ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn năm 2019 Sở Tài chính 16/10/2019 Xem

Trang đầu Trang sau12345678910Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai