Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản Sở Tài chính
 
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
164/STC-HCSN Về việc triển khai thực hiện Thông tư 121/2018/TT-BTC ngày 12/12/2018 của Bộ Tài chính Sở Tài chính 18/01/2019 Xem
168/STC-GCS Về việc công bố giá mua thóc định hướng vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019 Sở Tài chính 18/01/2019 Xem
171/STC-NS Về việc tổ chức thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sở Tài chính 21/01/2019 Xem
165/STC-HCSN Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 104/2018/TT-BTC quy định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư Sở Tài chính 18/01/2019 Xem
158/STC-GCS Về việc triển khai Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ Sở Tài chính 18/01/2019 Xem
108/STC-GCS Về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018 Sở Tài chính 14/01/2019 Xem
111/STC-THTK Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 65/2018/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính Sở Tài chính 15/01/2019 Xem
106/STC-HCSN Về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chế độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 Sở Tài chính 14/01/2019 Xem
80/STC-NS Về việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Sở Tài chính 11/01/2019 Xem
76/STC-GCS Về việc lấy ý kiến danh mục nhà, đất công giữ lại tiếp tục sử dụng trên địa bàn huyện Chợ Mới Sở Tài chính 10/01/2019 Xem

Trang đầu Trang sau12345678910Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai