Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản Sở Tài chính
 
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
1124/STC-TCĐT Triển khai thực hiện Nghị định số 62/2018/NĐ-CP Sở Tài chính 22/05/2018 Xem
1111/STC-GCS Triển khai thực hiện Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/04/2018 của Bộ tài chính Sở Tài chính 21/05/2018 Xem
1030/STC-HCSN Triển khai thực hiện Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính Sở Tài chính 14/05/2018 Xem
982/STC-HCSN Triển khai thực hiện Thông tư 27/2018/TT-BTC ngày 21/03/2018 của Bộ Tài chính Sở Tài chính 09/05/2018 Xem
956/STC-TCĐT Triển khai Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 20/04/2018 của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài chính 07/05/2018 Xem
951/STC-HCSN Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 07/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018. Sở Tài chính 07/05/2018 Xem
866/STC-TTr V/v cung cấp báo cáo và tài liệu có liên quan. Sở Tài chính 26/04/2018 Xem
882STC-TTr V/v cung cấp báo cáo và tài liệu có liên quan. Sở Tài chính 26/04/2018 Xem
881/STC-TTr V/v cung cấp báo cáo và tài liệu có liên quan. Sở Tài chính 26/04/2018 Xem
876/STC-TTr V/v cung cấp báo cáo và tài liệu có liên quan. Sở Tài chính 26/04/2018 Xem

Trang đầu Trang sau12345678910Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai