Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản Sở Tài chính
 
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
1867/STC-THTK V/v cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng & phát triển CNTT - TT ngành Tài chính năm 2018 Sở Tài chính 10/08/2018 Xem
1822/STC-ĐT V/v công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ Sở Tài chính 03/08/2018 Xem
1768/STC-TCĐT Về việc triển khai các Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý nợ công Sở Tài chính 30/07/2018 Xem
1723/STC-GCS V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô công tác và xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị từ năm 2015 đến 2018 Sở Tài chính 25/07/2018 Xem
1566/STC-GCS Về việc triển khai Thông tư số 47/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Sở Tài chính 09/07/2018 Xem
1551/STC-HCSN Về việc hướng dẫn cơ chế tài chính quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Sở Tài chính 06/07/2018 Xem
1506/STC-GCS Về việc triển khai Thông tư số 45/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Sở Tài chính 02/07/2018 Xem
1491/STC-TCDN Về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Tài chính. Sở Tài chính 02/07/2018 Xem
1372/STC-GCS V/v triển khai Nghị định số 85/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Sở Tài chính 19/06/2018 Xem
1337/STC-GCS Về việc triển khai thực hiện các Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và giao thông. Sở Tài chính 15/06/2018 Xem

Trang đầu Trang sau12345678910Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai