Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản Sở Tài chính
 
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
2739/STC-HCSN Về việc không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ chính sách tiền lương hiện hành Sở Tài chính 12/11/2018 Xem
1583/TB-STC Thông báo về việc thay đổi địa chỉ tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng các chính sách mới về quản lý, sử dụng tài sản công Sở Tài chính 05/11/2018 Xem
2689/STC-HCSN Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 86/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính Sở Tài chính 05/11/2018 Xem
2688/STC-VP Về việc triệu tập học viên tham gia lớp Quản lý Ngân sách cấp xã và các hoạt động tài chính khác của xã Sở Tài chính 05/11/2018 Xem
2642/STC-HCSN Về việc triển khai thực hiện Thông tư 62/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 Sở Tài chính 30/10/2018 Xem
2641/STC-HCSN Về việc triển khai thực hiện Thông tư 94/2018/TT-BTC quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam Sở Tài chính 30/10/2018 Xem
2622/STC-GCS Về việc triển khai mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018 Sở Tài chính 29/10/2018 Xem
2597/STC-TCĐT Về việc đăng ký tập huấn các quy định mới về quyết toán dự án hoàn thành và quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án Sở Tài chính 26/10/2018 Xem
2587/STC-GCS Về việc triển khai Thông tư số 75/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính Sở Tài chính 26/10/2018 Xem
2550/STC-HCSN Về việc đôn đốc thực hiện việc đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sở Tài chính 23/10/2018 Xem

Trang đầu Trang sau12345678910Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai