Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản Sở Tài chính
 
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
112/STC-HCSN V/v triển khai thực hiện Thông tư số 110/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính Sở Tài chính 15/01/2021 Xem
37/STC-GCS V/v triển khai thực hiện Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang Sở Tài chính 06/01/2021 Xem
40/STC-GCS Về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang Sở Tài chính 07/01/2021 Xem
25/STC-HCSN V/v triển khai thực hiện Thông tư số 101/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y Sở Tài chính 06/01/2021 Xem
3422/STC-GCS V/v triển khai thực hiện Quyết định số 57/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang Sở Tài chính 31/12/2020 Xem
03/STC-HCSN V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chế độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 Sở Tài chính 04/01/2021 Xem
02/STC-HCSN V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chế độ tự chủ của các cơ quan hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Sở Tài chính 04/01/2021 Xem
3088/STC-HCSN V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc triển khai thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/5015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh An Giang Sở Tài chính 07/12/2020 Xem
1594/TB-STC Về việc triển khai Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ Sở Tài chính 30/11/2020 Xem
2945/STC-TTra V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2021 Sở Tài chính 23/11/2020 Xem

Trang đầu Trang sau12345678910Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai