Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản Sở Tài chính
 
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
278/STC-NS Triển khai thực hiện Thông tư 146/2017/TT-BTC Sở Tài chính 07/02/2018 Xem
275/STC-HCSN Kinh phí và cơ chế tài chính triển khai đê án"Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" Sở Tài chính 07/02/2018 Xem
137/STC-GCS Triển khai thi hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Sở Tài chính 22/01/2018 Xem
101/STC-HCSN Báo cáo đánh giá tình thực hiện chế độ tự chủ của các cơ quan hành chính và tình hình đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 Sở Tài chính 17/01/2018 Xem
3045/STC-GCS Báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2017của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang Sở Tài chính 29/12/2017 Xem
1941/BC-STC Tình hình giá cả thị trường tháng 12/2017 và công tác quản lý giá Sở Tài chính 29/01/2018 Xem
23/STC-NS Chi ngân sách nhà nước trong tháng đầu năm 2018 Sở Tài chính 05/01/2018 Xem
3027/STC-GCS Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND Sở Tài chính 29/12/2017 Xem
2878/STC-GCS Triển khai thực hiện công văn số 1792/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài chính 21/12/2017 Xem
2981/STC-THTK V/v cung cấp phần mềm Kế toán HCSN IMAS và Kế toán ngân sách xã KTXA Sở Tài chính 28/12/2017 Xem

Trang đầu Trang sau12345678910Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai