Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Báo cáo định kỳ
 
Skip portlet Portlet Menu
Về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 (24/12/2018) File đính kèm
Về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2018 (16/10/2018) File đính kèm
Về việc xây dựng báo cáo của Chính phủ thực hiện Luật THTK, CLP năm 2017. (05/07/2018) File đính kèm
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 (02/01/2018) File đính kèm
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 09 tháng đầu năm 2017 (27/10/2017) File đính kèm
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm 2017 (16/05/2017) File đính kèm
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 tỉnh An Giang (09/05/2017) File đính kèm
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016 của Sở Tài chính (10/03/2017) File đính kèm
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang (02/03/2017) File đính kèm

Trang đầu Trang sau1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai