Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thủ tục hành chính
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Cải cách hành chính
 
Skip portlet Portlet Menu
Công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính 6 tháng đầu năm 2021 (10/06/2021) File đính kèm
Công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính Quý I năm 2021 (15/03/2021) File đính kèm
Kế hoạch phát động thi đua công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện từ Sở Tài chính năm 2021 (02/03/2021) File đính kèm
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang (09/02/2021) File đính kèm
Kế hoạch cải cách hành chính Sở Tài chính năm 2021 (26/01/2021) File đính kèm
Kế hoạch tổ chức hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tài chính năm 2021 (26/01/2021) File đính kèm
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang (21/12/2020) File đính kèm
Công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính năm 2020 (23/11/2020) File đính kèm
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC năm 2020 của Sở Tài chính (23/11/2020) File đính kèm
Quyết định Ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang (01/10/2020) File đính kèm
Kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý III năm 2020 của Sở Tài chính (21/09/2020) File đính kèm
Công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính quý III năm 2020 (09/09/2020) File đính kèm
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh An Giang (03/09/2020) File đính kèm
Thông báo việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang (03/09/2020) File đính kèm
Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực Sở Tài chính phụ trách (28/07/2020) File đính kèm

Trang đầu Trang sau123456Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai