Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thủ tục hành chính
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Cải cách hành chính
 
Skip portlet Portlet Menu
Công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính năm 2019 (15/11/2019) File đính kèm
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính (quý III/2019) (29/10/2019) File đính kèm
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang (18/06/2019) File đính kèm
Báo cáo Công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính 6 tháng đầu năm 2019 (07/06/2019) File đính kèm
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang (13/05/2019) File đính kèm
Công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 tỉnh An Giang (05/04/2019) File đính kèm
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2019 (22/03/2019) File đính kèm
Báo cáo công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính Quý I năm 2019 (12/03/2019) File đính kèm
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 (30/01/2019) File đính kèm
Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Tài chính năm 2019 (29/01/2019) File đính kèm
Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019 (25/01/2019) File đính kèm
Cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019 (25/01/2019) File đính kèm
Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh An Giang (27/12/2018) File đính kèm
Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 (27/12/2018) File đính kèm
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 (24/12/2018) File đính kèm

Trang đầu Trang sau1234Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai