Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thủ tục hành chính
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Cải cách hành chính
 
Skip portlet Portlet Menu
Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực Sở Tài chính phụ trách (28/07/2020) File đính kèm
833/KH-STC Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính của Sở Tài chính năm 2020 (23/06/2020) File đính kèm
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang (11/06/2020) File đính kèm
Báo cáo Công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính 6 tháng đầu năm 2020 (09/06/2020) File đính kèm
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2020 (29/05/2020) File đính kèm
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính An Giang (29/05/2020) File đính kèm
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tài chính An Giang (11/05/2020) File đính kèm
Báo cáo Tổng kết Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Sở Tài chính An Giang (05/05/2020) File đính kèm
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính An Giang (29/03/2020) File đính kèm
308/BC-STC Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 trong quy I/2020 của Sở Tài chính (24/03/2020) File đính kèm
291/BC-STC Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý I năm 2020 của Sở Tài chính (20/03/2020) File đính kèm
Báo cáo công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính Quý I năm 2020 (12/03/2020) File đính kèm
Kế hoạch tổ chức hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 (03/01/2020) File đính kèm
Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát TTHC và cung cấp kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC năm 2019 của Sở Tài chính (24/12/2019) File đính kèm
Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang (QĐ 2975) (17/12/2019) File đính kèm

Trang đầu Trang sau12345Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai