Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thủ tục hành chính
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Cải cách hành chính
 
Skip portlet Portlet Menu
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2018 (20/09/2018) File đính kèm
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang (17/09/2018) File đính kèm
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang (17/09/2018) File đính kèm
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang (17/09/2018) File đính kèm
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong 09 tháng đầu năm 2018 (13/09/2018) File đính kèm
V/v đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí của Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 tỉnh An Giang (06/08/2018) File đính kèm
Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp hoàn thành tiêu chí của Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 tỉnh An Giang (06/08/2018) File đính kèm
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang (27/07/2018) File đính kèm
Về việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2018 (23/07/2018) File đính kèm
Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang (29/06/2018) File đính kèm
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 của Sở Tài chính. (18/06/2018) File đính kèm
Báo cáo Cải cách hành chính của Sở Tài chính An Giang Quý I năm 2018 (21/03/2018) File đính kèm
Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (19/03/2018) File đính kèm
Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài chính An Giang (13/03/2018) File đính kèm
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang (28/02/2018) File đính kèm

Trang đầu Trang sau123Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai