Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thủ tục hành chính
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Cải cách hành chính
 
Skip portlet Portlet Menu
Báo cáo Cải cách hành chính của Sở Tài chính An Giang Quý I năm 2018 (21/03/2018) File đính kèm
Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (19/03/2018) File đính kèm
Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài chính An Giang (13/03/2018) File đính kèm
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang (28/02/2018) File đính kèm
Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2018 Sở Tài chính (12/02/2018) File đính kèm
Kế hoạch cải cách hành chính Sở Tài chính năm 2018 (24/01/2018) File đính kèm
Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (22/01/2018) File đính kèm
Về việc công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang (28/12/2017) File đính kèm
V/v Ban hành Danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang (28/12/2017) File đính kèm
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính năm 2017 (27/11/2017) File đính kèm
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tài chính (20/11/2017) File đính kèm
Về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang (22/09/2017) File đính kèm
Công tác cải cách hành chính quy III và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2017 (22/09/2017) File đính kèm
Cải cách hành chính của Sở Tài chính Quý 3 năm 2017 (13/09/2017) File đính kèm
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang (01/09/2017) File đính kèm

Trang đầu Trang sau12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai