Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dự án
 
Skip portlet Portlet Menu
 V/v phân khai kế hoạch vốn và danh mục dự án để thanh toán công nợ phải thanh toán tiếp sau quyết toán (02/01/2018)
V/v phân khai kế hoạch vốn và danh mục dự án để thanh toán công nợ phải thanh toán tiếp sau quyết toán
 Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp, mở rộng trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Tài chính (08/05/2017)
Ngày 28/4/2017, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 1306/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp, mở rộng trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Tài chính, theo đó:
 Quyết định phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Tài chính (01/11/2016)
Ngày 31/10/2016, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 3039/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Tài chính, theo đó:

Trang đầu Trang sau1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai