Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Đấu thầu
 
Skip portlet Portlet Menu
 246/TĐDVTC-DVTC Thông báo mời thầu Gói thầu số 04 (02/06/2020)
Thông báo mời thầu Gói thầu số 04: Mua sắm thiết bị máy vi tính để bàn, máy tính xách tay, máy in và máy photocopy thuộc kế hoạch Mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị cấp tỉnh năm 2020
 Thông báo kết quả đấu thầu phần mềm (01/12/2017)
Thông báo kết quả đấu thầu: Gói thầu số 5: Mua sắm, phát triển các phần mềm và triển khai các dịch vụ kỹ thuật phần mềm
 Thông báo mời thầu: Mua sắm, phát triển các phần mềm và triển khai dịch vụ kỹ thuật phần mềm (14/09/2017)
Tên gói thầu: Mua sắm, phát triển các phần mềm và triển khai dịch vụ kỹ thuật phần mềm

Trang đầu Trang sau12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai