Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Phổ biến chế độ, chính sách
 
Skip portlet Portlet Menu
 Đề xuất về sử dụng tài chính trong khai thác công trình thủy lợi (07/02/2018)
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước.
 Bổ sung đối tượng được miễn học phí (07/02/2018)
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định bổ sung Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021.
 Xác định tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng vào mục đích kinh doanh (07/02/2018)
Bộ Tài chính vừaban hành Thông tư 144/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về quản lý, sử dụng tài sản công áp dụng từ ngày 01/01/2018.
 Chế độ công tác phí và tổ chức các cuộc hội nghị trên địa bàn tỉnh An Giang (01/02/2018)
UBND tỉnh An Giang vừa có Quyết định bãi bỏ Quyết số 08/2011/QĐ-UBND về chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang.
 Tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm trong chi thường xuyên (24/01/2018)
Việc đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên hàng năm dựa trên chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ hàng năm.
 Chính phủ ban hành quy định quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng (24/01/2018)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 165/2017/NĐ-CP về việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam.
 Quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị văn phòng (24/01/2018)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.
 Quy định mới về mức chi nhiệm vụ tài nguyên môi trường (23/01/2018)
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 136/2017/TT-BTC quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường.
 Khuyến khích khoán kinh phí sử dụng tài sản công (09/01/2018)
Đây là nội dung được quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số diều của Luật Quản lý, sử dụng tải sản công áp dụng từ ngày 01/01/2018.
 Định mức sử dụng diện tích làm việc của cán bộ, công chức cấp tỉnh (09/01/2018)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Trang đầu Trang sau12345678910Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai