Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Phổ biến chế độ, chính sách
 
Skip portlet Portlet Menu
 Quy định mới về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng (21/11/2019)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2019/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã (05/11/2019)
Thông tư này áp dụng đối với UBND xã, phường, thị trấn (gọi tắt là xã) thuộc các quận, huyện, thị xã, thành phố của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác kế toán ngân sách và tài chính xã.
 Từ ngày 21/9/2019, thưởng đến 5 triệu đồng cho cá nhân xuất sắc phòng, chống tội phạm (20/09/2019)
Đó là nội dung được quy định tại Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương, có hiệu lực từ ngày 21/9/2019.
 Cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ (20/09/2019)
Cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ thực hiện theo Thông tư số 57/2019/TT-BTC ngày 26/8/2019 của Bộ Tài chính, chính thức có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.
 Ưu đãi tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài ra sao? (13/09/2019)
Theo quy định mới, mức vốn vay tối đa bằng 100% chi phí người lao động đóng theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã ký với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật. Đồng thời, người lao động được vay vốn cũng không cần phải thực hiện bảo đảm tiền vay.
 Quy định mới về cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV (13/09/2019)
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
 Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (09/09/2019)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
 Quy định mức chi biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục (09/09/2019)
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15/8/2019 về việc về hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/9/2019.
 Doanh nghiệp được hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật (26/06/2019)
Ngày 24/6/2019, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 55/2019/NĐ-CP về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực từ ngày 16/8/2019.
 Nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế (26/06/2019)
Ngày 05/6/2019, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2019 đến hết ngày 31/12/2021 và áp dụng từ năm ngân sách 2019.

Trang đầu Trang sau12345678910Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai