Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Phổ biến chế độ, chính sách
 
Skip portlet Portlet Menu
 Bổ sung quy định bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa (21/05/2018)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
 Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin (21/05/2018)
Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.
 Xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ (21/05/2018)
Chính phủ vừa ban hành Nghị đinh số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.
 Từ ngày 01/7/2018, tăng mức lương cơ sở lên 1.390.000 đồng (21/05/2018)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 Lấy ý kiến cử tri về thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính (27/04/2018)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 54/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.
 Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp (27/04/2018)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp.
 Hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (27/04/2018)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
 Thêm nhiều cơ chế tài chính hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn (19/04/2018)
Làng nghề truyền thống được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn, đồng thời được hưởng các chính sách từ ngân sách địa phương hỗ trợ. Đây là một nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/4/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn.
 An Giang: Quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung (19/04/2018)
UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 về Quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2018.
 Không dùng vốn vay để góp vốn thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (22/03/2018)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Trang đầu Trang sau12345678910Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai