Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hướng dẫn thực hiện pháp luật
 
Skip portlet Portlet Menu
 Hướng dẫn sử dụng kinh phí cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi (05/11/2019)
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 73/2019/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021.
 Hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án Văn hóa công vụ (28/05/2019)
Theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, nhằm giúp các bộ, ngành và địa phương lập dự toán kinh phí, sử dụng kinh phí được cấp để triển khai thực hiện đề án, ngày 23/4/2019 Bộ Tài chính đã có Công văn số 4802/BTC-HCSN để hướng dẫn thực hiện.
 Nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam (12/04/2019)
Ngày 29/3/2019, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 03/2019/TT-NHNN ngày 29/3/2019 sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2013/TT-NHNN về hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.
 Hướng dẫn xử lý nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn (21/08/2018)
Ngày 06/6/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 25/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
 Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 (15/06/2018)
Sở Tài chính vừa có Kế hoạch 734/KH-STC ngày 11/6/2018 Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài chính.
 Sở Tài chính: Hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung (19/04/2018)
Để việc tổ chức thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung đúng quy định, Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:
 Kinh phí thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (09/02/2018)
Ngày 07/02/2018, Sở Tài chính đã có văn bản số 275/STC-HCSN hướng dẫn về kinh phí và cơ chế triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Theo đó, nguồn kinh phí thực hiện đề án gồm:
 An Giang: Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (27/12/2017)
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 21/6/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Để nhanh chóng đưa Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đi vào thực tiễn, bảo đảm việc triển khai, thi hành đồng bộ, thống nhất, kịp thời và hiệu quả. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 761/KH-UBND ngày 21/12/2017 về triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh.
 Giá dịch vụ sử dụng cầu Bình Thủy huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (19/12/2017)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 79/2017/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ sử dụng cầu Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Trang đầu Trang sau12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai