Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hướng dẫn thực hiện pháp luật
 
Skip portlet Portlet Menu
 Kinh phí thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (09/02/2018)
Ngày 07/02/2018, Sở Tài chính đã có văn bản số 275/STC-HCSN hướng dẫn về kinh phí và cơ chế triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Theo đó, nguồn kinh phí thực hiện đề án gồm:
 An Giang: Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (27/12/2017)
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 21/6/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Để nhanh chóng đưa Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đi vào thực tiễn, bảo đảm việc triển khai, thi hành đồng bộ, thống nhất, kịp thời và hiệu quả. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 761/KH-UBND ngày 21/12/2017 về triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh.
 Giá dịch vụ sử dụng cầu Bình Thủy huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (19/12/2017)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 79/2017/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ sử dụng cầu Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
 Giá dịch vụ sử dụng cầu Chợ Mới - Tân Long (19/12/2017)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ sử dụng cầu Chợ Mới - Tân Long, huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang và huyện Thanh Bình - tỉnh Đồng Tháp.
 Quy hoạch đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài chính (11/07/2017)
Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 2091/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài chính tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 An Giang: Ban hành danh mục tài sản đặc thù (21/06/2017)
UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND về ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang.
 An Giang: Bàn giao tài sản cho các đơn vị sự nghiệp công lập (21/06/2017)
Thực hiện Nghị định 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ và Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính về việc giao tài sản nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.
 Đẩy mạnh tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp (16/05/2017)
Thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch 303/KH-UBND của UBND tỉnh An Giang về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL), thời gian qua các Sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố đã khẩn trương rà soát, xây dựng Đề án lộ trình, thời gian chuyển đổi cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đến nay UBND tỉnh đã phê duyệt phương án tự chủ về tài chính, chuyển đổi loại hình đơn vị SNCL cho 10 đơn vị.
 An Giang: Nâng mức trợ cấp hàng tháng cho nhóm đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội và cơ sở bảo trợ xã hội (11/05/2017)
Để đảm bảo việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đúng qui định, UBND tỉnh vừa có Công văn số 714/UBND-KGVX ngày 05/5/2017 thống nhất cho điều chỉnh nâng mức trợ cấp hàng tháng cho nhóm đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội và cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh theo qui định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/3/2013 của Chính phủ, cụ thể :
 An Giang: Người sản xuất được hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông (18/04/2017)
Ngày 13/4/2017, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2017.

Trang đầu Trang sau12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai