Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Đăng ký giá, kê khai giá
 
Skip portlet Portlet Menu
(TB 1601) - Thông báo việc kê khai giá mặt hàng xăng, dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (20/11/2019) File đính kèm
(TB 1600) - Thông báo việc kê khai giá mặt hàng thép xây dựng của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (20/11/2019) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng xăng, dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (06/11/2019) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng xăng, dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (24/10/2019) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng khí hóa lỏng (gas) của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (16/10/2019) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng xăng, dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (04/10/2019) File đính kèm
(TB 1295) Thông báo kê khai giá mặt hàng xăng, dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (20/09/2019) File đính kèm
Thông báo kê khai giá mặt hàng khí hóa lỏng (gas) của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (17/09/2019) File đính kèm
Thông báo kê khai giá mặt hàng muối ăn, đường ăn, thóc, gao tẻ thường của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (TB 1229) (09/09/2019) File đính kèm
Thông báo kê khai giá mặt hàng thép xây dựng của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (TB 1228) (09/09/2019) File đính kèm
Thông báo kê khai giá mặt hàng thép xây dựng của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (TB 1227) (09/09/2019) File đính kèm
Thông báo ke khai giá mặt hàng thép xây dựng của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (TB 1226) (09/09/2019) File đính kèm
Thông báo giá mặt hàng phân bón của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (TB 1225) (09/09/2019) File đính kèm
Thông báo giá mặt hàng đá, cát xây dựng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (TB 1224) (09/09/2019) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng xăng, dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (06/09/2019) File đính kèm

Trang đầu Trang sau12345678910...Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai