Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Đăng ký giá, kê khai giá
 
Skip portlet Portlet Menu
Giá mặt hàng thuốc Bảo vệ thực vật của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang File đính kèm
(181/TB-STC) kê khai giá mặt hàng khí hóa lỏng(gas) của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính File đính kèm
(180/TB-STC) Giá mặt hàng Phân bón của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang File đính kèm
(179/TB-STC) Giá mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang File đính kèm
(98/TB-STC) Giá mặt hàng Gạo, muối, đường ăn bao gồm đường trắng và đường tinh luyện của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang File đính kèm
(99/TB-GCS) Kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chức cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính File đính kèm
Giá mặt hàng phân bón của các tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An giang File đính kèm
Giá mặt hàng giấy in và tập vở học sinh của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang File đính kèm
Giá mặt hàng đường ăn, bao gồm đường trắng và đường tinh luyện của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang File đính kèm
Kê khai giá mặt hàng thép xây dựng của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính File đính kèm
Kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính File đính kèm
Giá mặt hàng thuốc Bảo vệ thực vật của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang File đính kèm
Thông báo về việc giá mặt hàng phân bón của các tổ chức, các nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang. File đính kèm
Gía mặt hàng thuốc Bảo vệ thực vật của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang(1878/TB-STC) File đính kèm
Giá mặt hàng phân bón của các tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang File đính kèm

Trang đầu Trang sau123456789Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai