Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giá vật liệu xây dựng
 
Skip portlet Portlet Menu
Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu (tháng 4,5,6 và quý II/2019) (29/10/2019) File đính kèm
Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12/2017 (22/01/2018) File đính kèm
Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11/2017 (21/01/2018) File đính kèm
Điều chỉnh giá thép, giá xăng dầu và bổ sung cầu thép trên địa bàn tỉnh An Giang (30/10/2017) File đính kèm
Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10/2017 (25/10/2017) File đính kèm
Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 9/2017 (09/10/2017) File đính kèm
Về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 8 năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang. (13/09/2017) File đính kèm
Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7/2017 (11/08/2017) File đính kèm
Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 06/2017 (17/07/2017) File đính kèm
Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 05/2017 (22/06/2017) File đính kèm
Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 04/2017 (15/05/2017) File đính kèm
Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 03/2017 (03/04/2017) File đính kèm
Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 02/2017 (03/03/2017) File đính kèm
Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01/2017 (23/01/2017) File đính kèm
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12/2016 trên địa bàn tỉnh An Giang. (30/12/2016) File đính kèm

Trang đầu Trang sau12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai