Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giá cả thị trường
 
Skip portlet Portlet Menu
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 (02/12/2019) File đính kèm
Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 11/2019 và công tác quản lý giá (02/12/2019) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019 (25/11/2019) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019 (12/11/2019) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019 (06/11/2019) File đính kèm
Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 10/2019 và công tác quản lý giá (31/10/2019) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019 (29/10/2019) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019 (24/10/2019) File đính kèm
Thông báo về việc giá mặt hàng thuốc Bảo vệ thực vật của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (16/10/2019) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019 (16/10/2019) File đính kèm
Thông báo về việc giá mặt hàng phân bón của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (11/10/2019) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019 (08/10/2019) File đính kèm
Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 09/2019 và công tác quản lý giá (02/10/2019) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 03/9/2019 đến ngày 06/9/2019 (12/09/2019) File đính kèm
Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 8/2019 và công tác quản lý giá (04/09/2019) File đính kèm

Trang đầu Trang sau12345678910...Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai