Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giá cả thị trường
 
Skip portlet Portlet Menu
Bảng giá thị trường tuần 19 tại An Giang từ ngày 14/05/2018 đến ngày 18/05/2018 (22/05/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tuần 18 tại An Giang từ ngày 07/05/2018 đến ngày 11/05/2018 (14/05/2018) File đính kèm
Bảng giá thi trường tuần 17 tại An Giang từ ngày 02/05/2018 đến ngày 04/05/2018 (08/05/2018) File đính kèm
Bảng gía thị trường tuần 16 tại An Giang từ ngày 23/04/2018 đến ngày 27/04/2018 (02/05/2018) File đính kèm
Bảng gía thị trường tuần 15 tại An Giang từ ngày 16/04/2018 đến ngày 20/04/2018 (23/04/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tuần 14 tại An Giang từ ngày 09/04/2018 đến ngày 13/04/2018 (16/04/2018) File đính kèm
Bảng gí thị trường tuần 13 tại An Giang từ ngày 02/04/2018 đến ngày 06/04/2018 (09/04/2018) File đính kèm
Tình hình giá cả thị trường tháng 3/2018 và công tác quản lý giá (05/04/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tuần 12 tại An Giang từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/03/2018 (02/04/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang tuần 11 từ ngày 19/03/2018 đến ngày 23/03/2018 (27/03/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tuần 10 tại An Giang từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018 (19/03/2018) File đính kèm
Tình hình giá cả thị trường tháng 02/2018 và công tác quản lý giá (12/03/2018) File đính kèm
Bảng gía thị trường tuần 09 tại An Giang từ ngày 01/03/2018 đến ngày 09/03/2018 (12/03/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tuần 08 tại An Giang từ ngày 26/02/2018 đến ngày 28/02/2018 (01/03/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tuần 07 tại An Giang từ ngày 21/02/2018 đến ngày 23/02/2018 (01/03/2018) File đính kèm

Trang đầu Trang sau123456Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai