Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giá cả thị trường
 
Skip portlet Portlet Menu
bảng giá thị trường tuần 06 tại An Giang từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018 File đính kèm
Tình hình giá cả thị trường tháng 01/2018 và công tác quản lý giá File đính kèm
Bảng giá thị trường tuần 05 tại An Giang từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018 File đính kèm
Bảng gía thị trường tuần 04 tại An Giang từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018 File đính kèm
Bảng giá thị trường tuần 03 tại An Giang từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2019 File đính kèm
Bảng giá thị trường tuần 02 từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018 File đính kèm
Bảng giá thị trường tuần 01 tại An Giang từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018 File đính kèm
Bảng giá thị trường tuần 51 tại An Giang từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017 File đính kèm
Bảng giá thị trường tuần 50 tại An Giang từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017 File đính kèm
Bảng giá thị trường tuần 49 tại An Giang từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017 File đính kèm
bảng giá thị trường tuần 48 tại An Giang từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017 File đính kèm
Bảng giá thị trường tuần 47 tại An Giang từ ngày 27/30/2017 đến ngày 30/11/2017 File đính kèm
Bảng gía thị trường tuần 46 tại An Giang từ ngày 201/11/2017 đến ngày 24/11/2017 File đính kèm
Bảng gía thị trường tuần 45 tại An Giang từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017 File đính kèm
Bảng gía thị trường tuần 44 tại An Giang từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017 File đính kèm

Trang đầu Trang sau12345Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai