Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giá cả thị trường
 
Skip portlet Portlet Menu
Về việc giá mặt hàng phân bón của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (15/08/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang tuần 31 từ ngày 06/08/2018 đến ngày 10/08/2018 (15/08/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang tuần 30 từ ngày 30/07/2018 đến ngày 03/08/2018. (13/08/2018) File đính kèm
Về việc giá mặt hàng phân bón của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An giang. (10/08/2018) File đính kèm
Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 07/2018 và công tác quản lý giá. (01/08/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 23 đến 27/7/2018 (30/07/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang tuần từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (23/07/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang tuần 27 từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018 (16/07/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang tuần 26 từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018. (10/07/2018) File đính kèm
Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 06/2018 và công tác quản lý giá. (09/07/2018) File đính kèm
Thông báo về việc giá mặt hàng thuốc Bảo vệ thực vật của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang. (09/07/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang tuần 25 từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018 (04/07/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang tuần 24 từ ngày 18/06/2018 đến ngày 22/06/2018. (25/06/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang tuần 23 từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018 (18/06/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang tuần 22 từ ngày 04/06/2018 đến ngày 08/06/2018 (12/06/2018) File đính kèm

Trang đầu Trang sau1234567Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai