Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giá cả thị trường
 
Skip portlet Portlet Menu
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020 (03/09/2020) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020 (25/08/2020) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020 (19/08/2020) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020 (12/08/2020) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020 (12/08/2020) File đính kèm
Thông báo về việc giá mặt hàng phân bón của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (06/08/2020) File đính kèm
Báo cáo tình giá cả thị trường tháng 07/2020 và công tác quản lý giá (31/07/2020) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020 (30/07/2020) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020 (24/07/2020) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 (14/07/2020) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020 (07/07/2020) File đính kèm
Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 06/2020 và công tác quản lý giá (30/06/2020) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 (29/06/2020) File đính kèm
24/BC-STC Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 15/06/2020 đến ngày 19/06/2020 (23/06/2020) File đính kèm
23/BC-STC Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 08/06/2020 đến ngày 12/06/2020 (15/06/2020) File đính kèm

Trang đầu Trang sau12345678910...Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai