Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giá cả thị trường
 
Skip portlet Portlet Menu
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018 (14/11/2018) File đính kèm
Thông báo về việc giá mặt hàng phân bón của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang. (13/11/2018) File đính kèm
Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 10/2018 và công tác quản lý giá (06/11/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018 (06/11/2018) File đính kèm
Thông báo về việc giá mặt hàng gạo; đường ăn bao gồm đường trắng và đường tinh luyện của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (30/10/2018) File đính kèm
Thông báo về việc giá mặt hàng thuốc Bảo vệ thực vật của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang. (29/10/2018) File đính kèm
Thông báo về việc giá mặt hàng phân bón của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang. (29/10/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018 (29/10/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại tuần 41 An Giang từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (23/10/2018) File đính kèm
Thông báo về việc giá mặt hàng đá xây dựng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (17/10/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang tuần 39 từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018 (10/10/2018) File đính kèm
Thông báo về việc giá mặt hàng phân bón của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (10/10/2018) File đính kèm
Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 09/2018 và công tác quản lý giá (05/10/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang tuần 38 từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018 (01/10/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang tuần 37 từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (26/09/2018) File đính kèm

Trang đầu Trang sau123456789Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai