Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lịch làm việc của lãnh đạo
 
Skip portlet Portlet Menu
Lịch làm việc Ban Giám đốc Sở Tài chính từ ngày 11/01/2021 đến 17/01/2021 (11/01/2021) File đính kèm
Lịch làm việc Ban Giám đốc Sở Tài chính từ ngày 04/01/2021 đến 10/01/2021 (04/01/2021) File đính kèm
Lịch làm việc Ban Giám đốc (từ ngày 21/12/2020 đến 27/12/2020) (21/12/2020) File đính kèm
Lịch làm việc Ban Giám đốc (từ ngày 14/12/2020 đến 20/12/2020) (14/12/2020) File đính kèm
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020 (07/12/2020) File đính kèm
Lịch làm việc Ban Giám đốc (từ ngày 30/11/2020 đến 06/12/2020) (30/11/2020) File đính kèm
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ 16/11/2020 đến 22/11/2020 (17/11/2020) File đính kèm
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ 09/11/2020 đến 15/11/2020 (09/11/2020) File đính kèm
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 02/11/2020 đến 08/11/2020 (02/11/2020) File đính kèm
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 26/10/2020 đến 01/11/2020 (26/10/2020) File đính kèm
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 19/10/2020 đến 25/10/2020 (19/10/2020) File đính kèm
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020 (13/10/2020) File đính kèm
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020 (05/10/2020) File đính kèm
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 28/9/2020 đến 04/10/2020 (28/09/2020) File đính kèm
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 21/9/2020 đến 27/9/2020 (22/09/2020) File đính kèm

Trang đầu Trang sau1234Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai