Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dự thảo văn bản
 
Skip portlet Portlet Menu
 V/v lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh. (31/05/2021)
V/v lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh.
 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện (19/04/2021)
Do tính chất và thời gian đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện và có văn bản gửi về Sở Tài chính trước ngày 19/4/2021 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.
 V/v góp ý dự thảo Nghị định quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước (16/04/2021)
V/v góp ý dự thảo Nghị định quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức thực hiện quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước (02/04/2021)
Văn bản góp ý gửi về Sở Tài chính (Phòng Tài chính doanh nghiệp – Tin học Thống kê) chậm nhất ngày 03/5/2021, đồng thời gửi file mềm vào địa chỉ mail ntkthi@angiang.gov.vn.
 V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ sử dụng phà trên địa bàn tỉnh An Giang (18/03/2021)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ sử dụng phà trên địa bàn tỉnh An Giang
 V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh An Giang (25/02/2021)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh An Giang
 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ (26/01/2021)
Thời gian góp ý gửi về Sở Tài chính trước ngày 29/01/2021

Trang đầu Trang sau12345678910Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai