Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dự thảo văn bản
 
Skip portlet Portlet Menu
 101/STC-TTr-V/v góp ý dự thảo Chương trình THTK,CLP năm 2021 (15/01/2021)
Ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Tài chính chậm nhất là ngày 20/01/2021, sau thời gian trên, các cơ quan, đơn vị không có ý kiến đóng góp xem như thống nhất với dự thảo Chương trình và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện và theo dõi báo cáo kết quả Chương trình sau khi được phê duyệt
 Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước (11/12/2020)
Thời gian góp ý gửi về Sở Tài chính (Phòng Tài chính doanh nghiệp – Tin học Thống kê) trước ngày 15/12/2020
 V/v tham gia góp ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (11/12/2020)
V/v tham gia góp ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
 (2958/STC-TTr) V/v lấy ý kiến đóng góp đối với dựt hảo Tờ trình, Nghị quyết bãi bỏ văn bản QPPL do UBNND tỉnh ban hành trong lĩnh vực tài chính (26/11/2020)
V/v lấy ý kiến đóng góp đối với dựt hảo Tờ trình, Nghị quyết bãi bỏ văn bản QPPL do UBNND tỉnh ban hành trong lĩnh vực tài chính
 (2919/STC-GCS) V/v định hướng điều hành giá những tháng còn lại năm 2020 theo chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá (19/11/2020)
Thời gian góp ý gửi về Sở Tài chính (phòng QL Giá - Công sản) trước ngày 23/11/2020

Trang đầu Trang sau12345678910Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai