Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
 
Skip portlet Portlet Menu
Kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 (03/11/2020) File đính kèm
Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) của Sở Tài chính năm 2020 (12/05/2020) File đính kèm
379/KH-STC Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 của Sở Tài chính (10/04/2020) File đính kèm
313/KH-STC Kế hoạch kiểm tra hiện trạng nhà, đất trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020 (25/03/2020) File đính kèm
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Sở Tài chính (03/02/2020) File đính kèm
Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang (09/01/2020) File đính kèm
Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2019 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 của Sở Tài chính (06/06/2019) File đính kèm
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (17/05/2019) File đính kèm
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 (18/04/2019) File đính kèm
Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) của Sở Tài chính năm 2019 (12/04/2019) File đính kèm
Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2019 của Sở Tài chính (21/03/2019) File đính kèm
Triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 (15/03/2019) File đính kèm
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp năm 2019 của Sở Tài chính An Giang (04/03/2019) File đính kèm
Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang (24/01/2019) File đính kèm
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động số 377/CTr-UBND của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Quý III năm 2018 của Sở Tài chính. (20/09/2018) File đính kèm

Trang đầu Trang sau123Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai