Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
 
Skip portlet Portlet Menu
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động số 377/CTr-UBND của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Quý III năm 2018 của Sở Tài chính. (20/09/2018) File đính kèm
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 485/KH-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh An Giang triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. (20/09/2018) File đính kèm
Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (23/07/2018) File đính kèm
Kế hoạch về việc phát động thi đua hoàn thành xuất sắc công tác quản lý tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018. (20/06/2018) File đính kèm
Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 (18/06/2018) File đính kèm
Thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh(PCI) năm 2018 của Sở Tài chính (08/05/2018) File đính kèm
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 (27/04/2018) File đính kèm
Triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Sở Tài chính An Giang (20/04/2018) File đính kèm
Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp của Sở Tài chính đến năm 2020 (28/03/2018) File đính kèm
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang (28/02/2018) File đính kèm
Phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020 (28/02/2018) File đính kèm
Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công( Chỉ số PAPI) của Sở Tài chính năm 2018 (26/02/2018) File đính kèm
Phát động phong trào thi đua " Dân vận khéo" và "Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới" năm 2018 của Sở Tài chính (26/02/2018) File đính kèm
Kế hoạch Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) tỉnh An Giang năm 2018. (05/02/2018) File đính kèm
Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020 (13/06/2017) File đính kèm

Trang đầu Trang sau12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai