Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Công tác PCTN
 
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
585/BC-UBND Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2020 UBND tỉnh An Giang 23/09/2020 Xem
276/KH-UBND Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng UBND tỉnh An Giang 25/05/2020 Xem
315/KH-STC Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 Sở Tài chính 24/03/2020 Xem
1844/BC-STC Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 Sở Tài chính 31/12/2019 Xem
1644/BC-STC Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Sở Tài chính Sở Tài chính 28/11/2019 Xem
212/BC-UBND Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 UBND 26/04/2019 Xem
462/KH-STC Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 Sở Tài chính 16/04/2019 Xem
386/BC-STC Báo cáo kết quả thự hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Sở Tài chính Sở Tài chính 29/03/2019 Xem
70/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 UBND 19/02/2019 Xem

Trang đầu Trang sau1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai