Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Liên kết website
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 

Tin nổi bật
 
Skip portlet Portlet Menu
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 73/2019/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021.
Thông tư này áp dụng đối với UBND xã, phường, thị trấn (gọi tắt là xã) thuộc các quận, huyện, thị xã, thành phố của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác kế toán ngân sách và tài chính xã.
Bộ Tài chính vừa công bố “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 trình Quốc hội”.
Thực hiện kế hoạch chương trình công tác Tỉnh ủy năm 2019, nhằm sơ kết 05 năm thực hiện thực Chương trình hành động số 29-Ctr/TU ngày 23/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, những mặt làm được và chưa được để có giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
1
2
3
4
5
 

Tài chính ngân sách
 
Skip portlet Portlet Menu
Công bố “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán NSNN năm 2020 trình Quốc hội” (05/11/2019)
Bộ Tài chính vừa công bố “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 trình Quốc hội”.
Các tin đã đưa
 

Quản lý giá
 
Skip portlet Portlet Menu
An Giang: Tình hình giá cả thị trường tháng 10 và công tác quản lý giá (01/11/2019)
Theo số liệu của Cục Thống kê, tháng 10/2019 chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tỉnh An Giang tăng 0,65% so tháng trước, tăng 3,42% so tháng 12 năm trước, tăng 3,3% so với cùng kỳ tháng năm trước. CPI bình quân 10 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ tăng 3,33%.
Các tin đã đưa
 

Tin tổng hợp
 
Skip portlet Portlet Menu
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động về đổi mới cơ chế hoạt động của các ĐVSN công lập (05/11/2019)
Thực hiện kế hoạch chương trình công tác Tỉnh ủy năm 2019, nhằm sơ kết 05 năm thực hiện thực Chương trình hành động số 29-Ctr/TU ngày 23/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, những mặt làm được và chưa được để có giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian.
Các tin đã đưa
 

Đóng góp ý kiến dự thảo văn bản
 
Skip portlet Portlet Menu
2785/STC-GCS Về việc góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020 (12/11/2019)
 

Văn bản mới ban hành
 
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
2784/STC-GCS Về việc triển khai sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Công văn số 12708/BTC-TCDN ngày 23/10/2019 của Bộ Tài chính khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Sở Tài chính 12/11/2019 Xem
2691/STC-HCSN Về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 29-Ctr/TU ngày 23/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sở Tài chính 01/11/2019 Xem
2679/STC-HCSN Về việc triển khai kết luận của Phó Thủ tướng về vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách Sở Tài chính 01/11/2019 Xem
2669/STC-TCĐT Về việc tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước Sở Tài chính 01/11/2019 Xem

Trang đầu Trang sau1234Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai