Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Liên kết website
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 

Tin nổi bật
 
Skip portlet Portlet Menu
Luật Quản lý thuế được Quốc hội ban hành ngày 13/6/2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/7/2020, so với Luật Quản lý thuế hiện hành thêm nhiều điểm mới.
Ngày 30/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn đƣợc đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, có hiệu lực từ ngày 18/8/2020
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (KBNN).
Trong bối cảnh khu vực ASEAN đang phải đối mặt với tình trạng bất bình đẳng kinh tế chưa từng có, việc giảm thu ngân sách từ thuế sẽ làm cho tất cả các nước thành viên gặp khó khăn trong việc huy động nguồn lực để đầu tư cho phúc lợi công. Ưu đãi thuế không làm tăng đầu tư từ nước ngoài
1
2
3
4
5
 

Tài chính ngân sách
 
Skip portlet Portlet Menu
Luật Quản lý Thuế mới, thêm nhiều quyền lợi cho người nộp thuế (01/07/2020)
Luật Quản lý thuế được Quốc hội ban hành ngày 13/6/2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/7/2020, so với Luật Quản lý thuế hiện hành thêm nhiều điểm mới.
Các tin đã đưa
 

Quản lý giá
 
Skip portlet Portlet Menu
An Giang quy định hệ số điều chỉnh giá đất (05/06/2020)
UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/6/2020.
Các tin đã đưa
 

Tin tổng hợp
 
Skip portlet Portlet Menu
Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên (01/07/2020)
Ngày 30/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn đƣợc đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, có hiệu lực từ ngày 18/8/2020
Các tin đã đưa
 

Đóng góp ý kiến dự thảo văn bản
 
Skip portlet Portlet Menu
1551/STC-HCSN Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác kế toán khi đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần (26/06/2020)
Thời gian gửi góp ý về Sở Tài chính chậm nhất ngày 29/6/2020
 

Văn bản mới ban hành
 
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
1636/STC-NS Ban hành các văn bản hướng dẫn việc kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước Sở Tài chính 02/07/2020 Xem
60/2020/TT-BTC Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp Bộ Tài chính 19/06/2020 Xem
846/TB-STC Thông báo họp giao ban hằng quý về công tác quản lý tài chính - ngân sách địa phương Sở Tài chính 23/06/2020 Xem
1516/STC-VP Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn; chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã Sở Tài chính 22/06/2020 Xem

Trang đầu Trang sau1234Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai