Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Liên kết website
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 

Tin nổi bật
 
Skip portlet Portlet Menu
Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 6 tháng đầu năm 2020 đã được các bộ, ngành, địa phương thực hiện một cách chủ động, đồng bộ và đạt được kết quả. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, công tác này vẫn còn có những khó khăn, hạn chế nhất định cần khắc phục và cần sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương...
Để việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị SNCL trên địa bàn tỉnh An Giang đảm bảo đúng theo quy định; ngày 03/7/2020, Sở Tài chính có Công văn số 1655/STC-GCS đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát và chỉ đạo các đơn vị SNCL trực thuộc phải lập Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện trong trường hợp sử dụng tài sản công được giao vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; cụ thể như sau:
Ngày 22/6/2020, Sở Tài chính đã có Công văn số 1516/STC-VP chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về Quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn; chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.
Theo kết quả khảo sát chỉ số công khai ngân sách tỉnh, chỉ số trung bình về công khai ngân sách tỉnh 2019 đạt 65,55 điểm/100 điểm quy đổi xếp hạng, cao hơn so với chỉ số trung bình đối với năm 2018.
Luật Quản lý thuế được Quốc hội ban hành ngày 13/6/2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/7/2020, so với Luật Quản lý thuế hiện hành thêm nhiều điểm mới.
1
2
3
4
5
 

Tài chính ngân sách
 
Skip portlet Portlet Menu
Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý, sử dụng tài sản công (09/07/2020)
Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 6 tháng đầu năm 2020 đã được các bộ, ngành, địa phương thực hiện một cách chủ động, đồng bộ và đạt được kết quả. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, công tác này vẫn còn có những khó khăn, hạn chế nhất định cần khắc phục và cần sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương...
Các tin đã đưa
 

Quản lý giá
 
Skip portlet Portlet Menu
An Giang quy định hệ số điều chỉnh giá đất (05/06/2020)
UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/6/2020.
Các tin đã đưa
 

Tin tổng hợp
 
Skip portlet Portlet Menu
Sở Tài chính triệu tập công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về Quản lý ngân sách xã ... tài chính xã (09/07/2020)
Ngày 22/6/2020, Sở Tài chính đã có Công văn số 1516/STC-VP chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về Quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn; chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.
Các tin đã đưa
 

Đóng góp ý kiến dự thảo văn bản
 
Skip portlet Portlet Menu
1551/STC-HCSN Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác kế toán khi đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần (26/06/2020)
Thời gian gửi góp ý về Sở Tài chính chậm nhất ngày 29/6/2020
 

Văn bản mới ban hành
 
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
1636/STC-NS Ban hành các văn bản hướng dẫn việc kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước Sở Tài chính 02/07/2020 Xem
60/2020/TT-BTC Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp Bộ Tài chính 19/06/2020 Xem
846/TB-STC Thông báo họp giao ban hằng quý về công tác quản lý tài chính - ngân sách địa phương Sở Tài chính 23/06/2020 Xem
1516/STC-VP Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn; chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã Sở Tài chính 22/06/2020 Xem

Trang đầu Trang sau1234Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai