Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Liên kết website
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 

Tin nổi bật
 
Skip portlet Portlet Menu
Thực hiện quy định của Bộ Tài chính về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và công tác tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS), Sở Tài chính An Giang công khai kết quả nhập dự toán vào hệ thống Tabmis đến ngày 30/12/2020 như sau:
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025.
Đó là nội dung vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
(HQ Online) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 2276/QĐ-TTg ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2021.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.
1
2
3
4
5
 

Tài chính ngân sách
 
Skip portlet Portlet Menu
Sở Tài chính công khai kết quả nhập dự toán vào hệ thống Tabmis theo danh mục dự án đầu tư xây dựng thuộc kế hoạch vốn năm 2020 (05/01/2021)
Thực hiện quy định của Bộ Tài chính về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và công tác tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS), Sở Tài chính An Giang công khai kết quả nhập dự toán vào hệ thống Tabmis đến ngày 30/12/2020 như sau:
Các tin đã đưa
 

Quản lý giá
 
Skip portlet Portlet Menu
Dự thảo quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới huyện Chợ Mới (14/12/2020)
Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Sở Tài chính dự thảo Quyết định quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo.
Các tin đã đưa
 

Tin tổng hợp
 
Skip portlet Portlet Menu
Bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang (31/12/2020)
Ngày 28/12/2020 UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 3030/QĐ-UBND bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang, có hiệu lực từ ngày ký
Các tin đã đưa
 

Đóng góp ý kiến dự thảo văn bản
 
Skip portlet Portlet Menu
101/STC-TTr-V/v góp ý dự thảo Chương trình THTK,CLP năm 2021 (15/01/2021)
Ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Tài chính chậm nhất là ngày 20/01/2021, sau thời gian trên, các cơ quan, đơn vị không có ý kiến đóng góp xem như thống nhất với dự thảo Chương trình và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện và theo dõi báo cáo kết quả Chương trình sau khi được phê duyệt
 

Văn bản mới ban hành
 
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
112/STC-HCSN V/v triển khai thực hiện Thông tư số 110/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính Sở Tài chính 15/01/2021 Xem
20/UBND-KTTH V/v tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 UBND tỉnh 14/01/2021 Xem
37/STC-GCS V/v triển khai thực hiện Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang Sở Tài chính 06/01/2021 Xem
40/STC-GCS Về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang Sở Tài chính 07/01/2021 Xem

Trang đầu Trang sau1234Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai