Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

Quy trình thủ tục hành chính
Cải cách hành chính
Nghiên cứu trao đổi
Cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin nổi bật
 
Skip portlet Portlet Menu
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 306/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 19/2015/TT-BTC về mức hỗ trợ công tác phòng chống buôn lậu, sản xuất và buôn bán thuốc lá giả.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.
Quốc hội ban hành Nghị quyết số 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2016.
Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập kinh tế; tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ đào tạo sơ cấp cho nhiều đối tượng lao động;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2016.
Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 250/2016/TT-BTChướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyềnquyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
1
2
3
4
5
 

Tài chính ngân sách
 
Skip portlet Portlet Menu
Tăng mức hỗ trợ phòng chống buôn lậu thuốc lá (07/12/2016)
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 306/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 19/2015/TT-BTC về mức hỗ trợ công tác phòng chống buôn lậu, sản xuất và buôn bán thuốc lá giả.
Các tin đã đưa
 

Quản lý giá
 
Skip portlet Portlet Menu
Thông báo mức giá điện bán lẻ (23/11/2016)
Sở Tài chính vừa có thông báo số 1534/TB-STC ngày 18/11/2016 về kê khai giá mặt hàng điện bán lẻ của Công ty Cổ phần Điện nước An Giang.
Các tin đã đưa
 

Tin tổng hợp
 
Skip portlet Portlet Menu
Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban thanh tra nhân dân (07/12/2016)
Ngày 29/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 159/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
Các tin đã đưa
 

Đóng góp ý kiến dự thảo văn bản
 
Skip portlet Portlet Menu
Triển khai thực hiện Thông báo số 613/TB-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh (30/11/2016)
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai