Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PT- Mẫu thể hiện cho Thống kê tài chính theo Thông tư 15 / 2013 / TT-BTC
 
Skip portlet Portlet Menu
Theo đơn vị
STT Tên đơn vị Biểu mẫu Tải về
Phòng Quản lý ngân sách 0101,0102,0103,0104, 0105,0106,0107,0108, 0109,0110,0111,0112, 0113,0114,0115,0116, 0301,0302,0304 Tải về
Phòng Hành chính sự nghiệp 0301,0303 Tải về
Phòng Quản lý giá, Công sản 0203,0401,0402,0403,0404,0405,0406 Tải về
Phòng Quản lý đầu tư 0305 Tải về
Sở Y tế 1601,1804 Tải về
Sở Văn hoá, thể thao và du lịch 1701 Tải về
Sở Thông tin và Truyền thông 1301 Tải về
Sở Nội vụ 0803 Tải về
Sở Nông nghiệp và PTNT 0805,1802,1805 Tải về
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 1502,1801 Tải về
Sở Khoa học và Công nghệ 1401 Tải về
Sở Giáo dục và Đào tạo 1501,1803 Tải về
Cục Thống kê 0801,0802,1001,1002,1201,1202,1203 Tải về
Cục Hải quan 0201,0202 Tải về
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai