Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài chính ngân sách
Tăng hiệu quả giải ngân vốn đầu tư qua kho bạc Nhà nước (13/02/2020)

Thời hạn giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) kết thúc từ 31/1/2019 với tỷ lệ hơn 73%. Đây là sự nỗ lực rất lớn của toàn hệ thống KBNN trong công tác này.

Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư
Theo số liệu từ Bộ Tài chính, ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đến hết tháng 1/2020 đạt 73,7% dự toán. Trong đó, có nhiều địa phương đạt tỷ lệ giải ngân khá tốt.
Điển hình như tại Hải Dương, tính hết tháng 1, KBNN Hải Dương đã giải ngân được trên 6.004 tỷ đồng, đạt 87,12% so với tổng số vốn được giao (bao gồm cả giao bổ sung trên 6.892 tỷ đồng).
Theo ông Vũ Đức Trọng, Giám đốc KBNN Hải Dương, tỷ lệ giải ngân đạt trên 87% kế hoạch là một tỷ lệ rất cao so với mặt bằng giải ngân chung của cả nước. Để có được kết qủa này, KBNN đã chủ động trong việc hướng dẫn lập hồ sơ thanh toán giải ngân, không để tình trạng khách hàng phải đi lại nhiều lần.
Mặt khác, các cán bộ trực tiếp làm công tác kiểm soát chi đã chủ động trao đổi với chủ đầu tư, ban quản lý dự án về cơ chế chính sách liên quan đến công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư khi có sự thay đổi. KBNN Hải Dương đã yêu cầu các KBNN trực thuộc chỉ đạo công chức làm công tác kiểm soát chi không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không có lý do.
“Nhờ bám sát tiến độ triển khai của dự án nên ngay đầu tháng 12/2019, khi biết được có hơn 10 dự án không còn khả năng hoàn thành khối lượng để thanh toán vốn (như: Dự án lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước cho 80ha vùng trồng rau màu tập trung xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện; Dự án cải tạo, nâng cấp và kiên cố hóa hệ thống thủy lợi sau nhà máy nhiệt điện Phả Lại…), KBNN Hải Dương đã kết hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh để rà soát và thực hiện điều chuyển vốn của các dự án này sang cho các dự án có tiến độ hoàn thành nhanh hơn”, Giám đốc KBNN Hải Dương chia sẻ.
Còn tại Lai Châu, báo cáo từ KBNN Lai Châu cho biết, năm 2019, tổng số vốn đầu tư cần được giải ngân trên địa bàn tỉnh là trên 2.627 tỷ đồng (bao gồm cả vốn năm 2018 kéo dài sang). Tính đến hết ngày 31/1/2020, KBNN Lai Châu đã giải ngân được gần 2.337 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch. Trong đó, kế hoạch năm 2019 giải ngân được gần 1.956 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch; nguồn vốn năm 2018 kéo dài giải ngân được gần 381 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch.
Đây là một kết quả khá cao, nhất là với tỉnh miền núi khó khăn như Lai Châu. Theo ông Nguyễn Ngọc Phong, Giám đốc KBNN Lai Châu, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019, KBNN Lai Châu đã chủ động đôn đốc các chủ đầu tư trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng nghiệm thu làm thủ tục thanh toán ngay với kho bạc, không dồn khối lượng hoàn thành để thanh toán vào những ngày cuối năm.
Đặc biệt, để tăng hiệu quả của nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn, ngoài những nỗ lực trong công tác giải ngân thì công tác thu hồi tạm ứng vốn đầu tư cũng được KBNN Lai Châu thực hiện quyết liệt đến các chủ đầu tư. Qua theo dõi, thấy việc thu hồi vốn tạm ứng còn chậm, quá thời gian quy định, đặc biệt có những dự án còn dư ứng lớn, kéo dài nhiều năm chưa được thu hồi làm cho hiệu quả của nguồn vốn đầu tư chưa mang lại kết quả như mong đợi.
Với trách nhiệm được giao, KBNN Lai Châu đã đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về việc thu hồi tạm ứng và các khoản nợ phải thu khi dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, đảm bảo theo đúng trách nhiệm và quy định hiện hành về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Hưng Yên cũng là một địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư khá cao. Theo báo cáo của KBNN Hưng Yên, tính hết 31/1/2020 đã giải ngân được 5.237 tỷ đồng đạt 87% so với kế hoạch, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tỷ lệ giải ngân chung toàn quốc.
Thực hiện nghiêm quy định tại Luật Đầu tư công 2019
Theo KBNN, trong năm 2020, đối với việc kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, KBNN tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các phòng, bộ phận kiểm soát chi tại các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát chi vốn đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Xây dựng và các văn bảnquy phạm pháp luật hiện hành. Việc kiểm soát thanh toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo theo đúng danh mục dự án và kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao hàng năm, phù hợp với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn theo quy định tại Luật Đầu tư công.
Tại KBNN Hải Dương, theo ông Vũ Đức Trọng, trong năm 2020, ngoài việc bám sát các chỉ đạo, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN trong việc thực hiện thanh toán vốn đầu tư cho các dự án, KBNN Hải Dương sẽ thực hiện nghiêm các quy định tại Luật Đầu tư công 2019. Với các dự án khởi công xây mới, KBNN Hải Dương sẽ tiếp tục bám sát tiến độ để đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án hoàn thành hồ sơ gửi đến kho bạc ngay khi có khối lượng để thanh toán, không để dồn vào cuối năm.
KBNN Hải Dương cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách các quy trình thanh toán vốn nhưng vẫn đảm bảo đúng các chế độ, tiêu chuẩn quy định. Đồng thời, tiếp tục thực hiện phương thức kiểm soát vốn đầu tư theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần nhằm rút ngắn thời gian kiểm soát thanh toán xuống còn 1 ngày làm việc theo quy định.
Cũng theo lãnh đạo KBNN Lai Châu, thời gian tới sẽ yêu cầu các KBNN trực thuộc chỉ đạo công chức làm công tác kiểm soát chi nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không có lý do. Đặc biệt không đùn đẩy công việc, không né tránh trách nhiệm. Nghiêm cấm công chức làm kiểm soát lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây phiền hà, sách nhiễu, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư.

Theo Thùy Linh (baohaiquan.vn)


 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai