Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tổng hợp
Sở Tài chính: Tập huấn các chính sách mới về quản lý, sử dụng tài sản công (16/11/2018)

Sáng 16/11, Sở Tài chính phối hợp với Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác quản lý, sử dụng tài sản công cho hơn 500 cán bộ, công chức, người làm công tác quản lý tài sản công đến từ các cơ quan, đơn vị các cấp trên địa bàn tỉnh.

 

Trong thời gian 02 ngày, các học viên được nghe báo cáo viên đến từ Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính triển khai các nội dung về quản lý tài sản công như: Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và một số văn bản hướng dẫn thi hành,…


Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực cán bộ, tạo cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công; ngăn chặn, góp phần đẩy lùi thất thoát, lãng phí; khai thác tài sản công hợp lý, hiệu quả; từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa trong công tác quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh.

CTN (P.THTK)


 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai