Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quản lý giá
Tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 (30/12/2017)

Ngày 25/12/2017, UBND tỉnh đã có Công văn 2245/UBND-KTTH gửi các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành về việc tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 13/10/2017 và Công văn số 15259/BTC-QLG ngày 10/11/2017 của Bộ Tài chính về tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn giá cuối năm 2017. Để đảm bảo công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2017; trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2018 trên địa bàn tỉnh được thực hiện chặt chẽ, quyết liệt và hiệu quả. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung sau:


Thứ nhất, Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 884/TB-BCĐĐHG ngày 08/11/2017 và Công văn số 15259/BTC-QLG ngày 10/11/2017 của Bộ Tài chính.


Thứ hai, để tăng cường biện pháp quản lý, kiểm soát lạm phát, bình ổn giá cả thị trường; UBND tỉnh đề nghị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tậm như sau:


Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với  Báo An Giang, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang và các cơ quan có liên quan thực hiện thông tin tuyên truyền, kịp thời đưa tin chính xác, chuyển tải thông tin để hỗ trợ các cơ quan chức năng tại địa phương và người dân tránh các tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả thị trường, đời sống nhân dân.


Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp Sở Công thương, Cục Thống kê và UBND cấp huyện theo dõi sát tình hình giá cả, thị trường và diễn biến chỉ số giá tiêu dùng để kịp thời có biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật. Phối hợp với cơ quan Thuế tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế. Kiểm soát chặt chẽ phương án giá và mức giá đối với các hang hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; hàng hóa, dịch vụ công ích, các yếu tố hình thành giá và việc xác định giá bán các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết, mặt hàng thuộc bình ổn giá theo quy định,…xử lý kịp thời tình trạng tăng giá cục bộ, điều chỉnh giá nhiều mặt hàng vào cùng một thời điểm.


Sở Công thương: Theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là các hàng hóa, dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng Tết để kịp thời có biện pháp bình ổn giá, tránh tình trạng đầu cơ, gây tăng giá.


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông: Theo dõi sát diễn biến thị trường các mặt hàng nông sản. Phối hợp với Sở Công thương cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là lúa gạo, thực phẩm, đường, muối.


Sở Giao thông vận tải: Chủ động kiểm tra, giám sát giá cước vận tải và thực hiện việc rà soát mức giá kê khai theo quy định của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn, kiên quyết dừng các trường hợp kê khai giá không phù hợp, tránh tình trạng tăng giá.


Sở Y tế: Theo dõi nắm bắt, đánh giá và hướng dẫn áp giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước do địa phương quản lý.


Sở Giáo dục và đào tạo: Theo dõi nắm bắt, đánh giá và hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2017 – 2018 trên địa bàn tỉnh.


Sở Xây dựng: Theo dõi sát diễn biến giá vật liệu xây dựng để có biện pháp quản lý phù hợp.


UBND cấp huyện: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định pháp luật về giá, thực hiện nghiêm các quy định về điều hành giá, đăng ký, kê khai giá, niên yết và bán hàng đúng giá niên yết; thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng; chủ động ban hành các giải pháp bình ổn thị trường phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.


Thứ ba,Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện khẩn trương rà soát, trình cấp có thẩm quyền ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quy định lộ trình tính đủ giá; quy định về danh mục dịch vụ sự nghiệp công, đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP, các quy định pháp luật về giá và các văn bản liên quan./.

CTN (P.THTK)


 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai