Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tổng hợp

Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

(17/04/2020)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 22/5/2020.

Theo đó, thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới và hệ thống điện mặt trời mái nhà tối đalà 20 năm, kể từ ngày vận hành. Sau thời gian này các bên có thể gia hạn hoặc ký kết hợp đồng mới, theo quy định của pháp luật. Hợp đồng mua bán điện giữa bên bán điện và bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền phải được thực hiện theo đúng mẫu hợp đồng cho các dự án điện mặt trời lưới.
Giá mua điện mặt trời dao động từ 1.644 - 1.943 đồng/kWh, đối với các dự án Điện mặt trời nổi, Điện mặt trời mặt đất và Hệ thống điện mặt trời mái nhà. Giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và được áp dụng trong vòng 20 năm, kể từ ngày vận hành thương mại.
Riêng đối với tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và có ngày vận hành thương mại trước 01/01/2021, tổng công suất tích lũy tối đa là 2.000MW là 2.086 đồng/kWh,chưa có thuế giá trị gia tăng.

T.T (phòng TCDN THTK)


 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai