Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tổng hợp
Sở Tài chính triển khai nhiệm vụ về đẩy mạnh việc phòng, chống dịch bệnhCovid-19 (09/03/2020)

Để đảm bảo cho việc chủ động bố trí kinh phí và thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh covid –19 trên địa bàn tỉnh; sáng ngày 06/3/2020 tại Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ về đẩy mạnh việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hội nghị do đồng chí Trần Minh Nhựt, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì. Tham dự hội nghị gồm có đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và kế toán trưởng của các đơn vị nêu trên; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Trung tâm y tế cấp huyện cùng tham dự.

Mởi đầu buổi hội nghị, đồng chí Nguyễn Điền Tân cập nhật tình hình dịch bệnh nCoV đến thời điểm hiện nay, đồng thời nêu một số hướng dẫn của Bộ Tài chính trong việc bố trí kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng chống dịch, theo đó, trước mắt UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị tham gia phòng chống dịch chủ động sử dụng dự toán NSNN năm 2020 đã được giao, sử dụng các nguồn lực sẵn có, tại chỗ để bảo đảm kịp thời kinh phí thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh nCoV. Sau khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch hoặc trong trường hợp cần thiết phải bổ sung kinh phí UBND tỉnh báo cáo cấp thẩm quyền quyết định chi từ nguồn dự phòng NSNN.
Về kinh phí thực hiện và chế độ đối với người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và trách nhiệm chi trả chế độ đối với người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế.
Về nội dung chi, mức chi đối với công chức, viên chức, người lao động tham gia chống dịch thực hiện theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch; và Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26/02/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Tiếp theo chương trình buổi hội nghị, đồng chí Nghĩa – Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân dự tỉnh thông tin sơ lược công tác chuẩn bị và tiếp nhận người cách ly của tỉnh, hiện nay công tác triển khai tương đối ổn, tuy nhiên vẫn còn một số  trường hợp gây khó khăn cho công tác thực hiện như: trường hợp quá cảnh, ý thức và nhận thức của người dân chưa cao,… Đến ngày 06/03/2020, An Giang tiếp nhận 233 trường hợp (20 người nước ngoài) cách ly tại trường quân sự tỉnh An Giang, trong số đó 122 nữ 106 nam và 05 trẻ em độ tuổi từ 4-5 tuổi. Cơ bản công tác chuẩn bị, tiếp nhận người từ vùng dịch về cách ly 14 ngày được thực hiện khá tốt và đúng quy định.
Tiếp sau đó, dồng chí Từ Quốc Tuấn – Giám đốc Sở Y tế An Giang báo cáo công tác chuẩn bị của ngành được thực hiện kịp thời, chu đáo như: dự phòng kinh phí để mua dụng vụ, trang thiết bị, công tác truyền thông và in tờ rơi, bano đã thực hiện khá chu đáo. Đồng thời, đồng chí nêu rõ nguyên tắc trang bị được tập trung tại Sở khi các địa phương cần sẽ được cung cấp kịp thời để tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu…
Hội nghị được tiếp tục với phần trao đổi, thảo luận của các địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh nhằm hiểu rõ để thực hiện đúng quy định và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó các địa phương vùng giáp ranh biên giới như An Phú, Tri Tôn đã trao đổi những vấn để sát thực tế và đã được các cơ quan liên quan hướng dẫn tận tình.

 

 

Các đồng chí dự hội nghị trao đổi, thảo luận. Ảnh Trung Tín.

 

Kết thúc buổi hội nghị đồng chí Trần Minh Nhựt, Giám đốc Sở Tài chính nhắc lại một số nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt cơ quan tài chính sẽ luôn kịp thời, hướng dẫn, trình cấp thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn cho các đơn vị trong quá trình thực hiện liên quan đến kinh phí.

 

 

Đ/c Trần Minh Nhựt, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh Trung Tín

 

Dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, hiện lây lan ra 84 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 3.000 người tử vong, nên thông qua hội nghị này sẽ giúp các đơn vị liên quan, địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động thực hiện công phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

 

T.T (phòng THTK)


 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin giá cả
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai