Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tài chính ngân sách

Dự kiến giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt là 119.000 đồng/tấn rác

(21/05/2020)

Đó là nội dung dự thảo Quyết định Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại Hố chôn lấp rác hợp vệ sinh Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đang được Sở Tài chính lấy ý kiến.

 

Theo đó, việc ban hành Quyết định quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại Hố chôn lấp rác hợp vệ sinh Phú Thạnh để phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; là cơ sở để ký kết hợp đồng, thanh toán hợp đồng thực hiện dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và xử lý nước thải (nước rỉ rác) sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.
Trên cơ sở ý kiến của cơ quan chức năng về phương án giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh công suất 200 tấn/ngày đêm; phương án giá dịch vụ xử lý nước rỉ rác tại hố chôn lấp hợp vệ sinh Phú Thạnh, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Sở Tài chính đề xuất giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh) là 119.000 đồng/tấn rác (Một trăm mười chín ngàn đồng chẵn); Giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) là 109.600 đồng/m3 (Một trăm lẻ chín ngàn sáu trăm đồng chẵn); các mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Dự thảo đang được lấy ý kiến rộng rãi đến hết ngày 29/5/2020, nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.angiang.gov.vn) và Sở Tài chính (http://sotaichinh.angiang.gov.vn).

 

T.T (phòng TCDN THTK)


 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai