Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tài chính ngân sách

An Giang: Ủy thác quản lý, điều hành các hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường, Quỹ phát triển đất, Quỹ Bảo lãnh tính dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(21/05/2020)

Kể từ ngày 01/4/2020, Quỹ Đầu tư Phát triển An Giang bên cạnh thực hiện cho vay, đầu tư vào dự án để phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh sẽ thực hiện tiếp nhận ủy thác quản lý, điều hành các hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường, Quỹ phát triển đất, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa các nhiệm vụ như:

- Đối với Quỹ Bảo bệ môi trường: cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, tài trợ và đồng tài trợ từ nguồn vốn của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang; Thực hiện công tác nhận ký quỹ, quản lý và hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định.
- Đối với Quỹ Phát triển đất: nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đât, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác theo quy định để ứng vốn tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Đối với Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: thực hiện cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh An Giang.
Các cơ quan, đơn vị và khách hàng trên địa bàn tỉnh có nhu cầu, liên hệ Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh An Giang, địa chỉ Số 5 đường Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang, điện thoại 02963. 858080 – 02963.858085.

T.T (phòng TCDN THTK)


 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai