Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tài chính ngân sách

An Giang: Triển khai giải pháp điều hành, thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trong tình hình dịch bệnh Covid-19

(08/05/2020)

Đại dịch Covid-19 ngày càng lan rộng, đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế, thương mại thế giới. Tỉnh An Giang giáp với nước bạn Campuchia nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trên các địa bàn giáp biên giới và cũng như các địa bàn khác còn lại vẫn là rất cao, khả năng sẽ tiếp tục ảnh hưởng, gây khó khăn cho sản xuất - kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân trong tỉnh.

Responsive image
 

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, một số ngành, lĩnh vực sản xuất bước đầu bị ảnh hưởng. Trước những tác động của đại dịch Covid-19 nói trên thì nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh dự báo sẽ bị sụt giảm.

Để chủ động trong điều hành, cân đối thu, chi ngân sách nhà nước trong năm 2020 của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Về thu ngân sách nhà nước

Thực hiện gia hạn, miễn, giảm các loại thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính Phủ. Đồng thời, giao Cục Thuế đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ thuế đúng quy định, đảm bảo thu đúng, thu đủ các loại thuế phát sinh, các khoản thuế còn nợ vào ngân sách nhà nước.

Về đảm bảo cân đối chi đầu tư phát triển và an sinh xã hội

Đối với chi đầu tư phát triển năm 2020, phấn đấu giải ngân hết nguồn lực đầu tư công trong năm 2020 để góp phần kích cầu đầu tư xã hội, duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, cụ thể:

Một là, theo dõi chặt chẽ tình hình triển khai thực hiện của từng dự án, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, các dự án cần đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng... Đồng thời, tập trung chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các chủ đầu tư để hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.

Hai là, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng; yêu cầu các chủ dự án, nhà thầu tập trung các nguồn lực, trang thiết bị để triển khai dự án ngay sau khi hoàn thành công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và thực hiện giải ngân vốn theo tiến độ dự án. Điều chỉnh vốn từ dự án có tiến độ giải ngân chậm sang dự án có tiến độ tốt hơn; kết thúc năm 2020, trường hợp kế hoạch vốn kéo dài từ năm 2018 sang năm 2019 và từ năm 2019 (đối với vốn năm 2018 mang sang và kế hoạch vốn năm 2019) sang năm 2020 vẫn chưa giải ngân hết thì sẽ được hủy, không ghi kế hoạch vốn bổ sung.

Ba là, không bổ sung dự án khởi công mới trong năm 2020 nếu không thật sự cấp thiết.

Bốn là, Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

Đối với chi đảm bảo an sinh và trật tự an toàn xã hội, dành nguồn để thực hiện chế độ, chính sách ưu tiên cho các lực lượng tham gia ngăn chặn, phòng, chống dịch Covid-19 (phụ cấp cho lực lượng phòng, chống dịch, tiền ăn và khám chữa bệnh cho người bị cách ly,...), mua sắp trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch và hỗ trợ trực tiếp bằng tiền từ ngân sách nhà nước cho người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, đảm bảo an sinh và an toàn xã hội; Ngoài ra, hỗ trợ kịp thời người dân ở những khu vực khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Bên cạnh đó, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phải đảm bảo quyền lợi của người bảo hiểm bị tác động bởi dịch bệnh.

Về cân đối nguồn lực để đảm bảo chi ngân sách địa phương

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, cắt giảm ít nhất 30% kinh phí hội nghị, công tác phí trong nước và 50% công tác phí nước ngoài; cắt giảm kinh phí lễ hội trong mùa dịch, chủ động rà soát, sắp xếp các nội dung chi theo thứ tự ưu tiên, để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện được trong năm 2020, giãn nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết qua năm sau, giảm 10% kinh phí đối với các hoạt động còn lại không kể các khoản chi cho con người.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố, bên cạnh việc sử dụng nguồn dự phòng, phải chủ động sử dụng từ nguồn tăng thu ngân sách địa phương, kinh phí cải cách tiền lương còn dư (nếu có) để xử lý và nguồn vận động, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước, các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước triệt để tiết kiệm; trước mắt, sử dụng 50% dự phòng ngân sách địa phương để tập trung cho các nhiệm vụ khắc phục hậu quả của dịch Covid-19, các nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh. Trong điều kiện phải giữ dự toán chi đầu tư phát triển, chi chế độ, chính sách cho con người, chi an sinh xã hội để phát triển kinh tế và giảm khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, yêu cầu các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% các khoản chi thường xuyên (trừ khoản chi cho con người như: lương, phụ cấp, trợ cấp).

T.T (phòng TCDN THTK)

T.T (phòng TCDN THTK)


 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai