Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài chính ngân sách
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cơ quan năm 2017 (09/02/2018)

Sáng ngày 08/02/2018, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Toàn, tỉnh Ủy viên, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; các đồng chí Lãnh đạo Sở Tài chính; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài chính.

 

Báo cáo Tổng kết thực hiện công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Sở Tài chính, đ/c Nguyễn Điền Tân – Phó Giám đốc Sở cho biết: Năm 2017, mặc dù bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều khó khăn, thách thức như tình hình mưa bão, sạt lở bờ sông ở một số địa phương, nguồn cát xây dựng khan hiếm, dịch bệnh băng. Nhưng với sự nổ lực, quyết tâm cao của tập thể Ban Giám đốc Sở đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh nổ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2017, cụ thể như sau:


Về xây dựng và thực hiện chương trình công tác: Căn cứ nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính đã ban hành chương trình công tác với 63 đầu công việc thuộc các lĩnh vực: Quản lý tài chính ngân sách; quản lý tài chính hành chính sự nghiệp; quản lý vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư; quản lý tài chính doanh nghiệp; quản lý giá công sản; công tác thanh tra, pháp chế; tin học thống kê; cải cách hành chính, đào tạo bồi dưỡng, tổ chức cán bộ. Kết quả đã hoàn thành được 60/63 đầu công việc, đạt 95,2% chỉ tiêu kế hoạch, còn 03 đầu công việc đang thực hiện tiếp trong năm 2018 vì lý do khách quan.

(Ông Nguyễn Điền Tân - Phó Giám đốc Sở báo cáo tại Hội nghị)


Về điều hành thu, chi, cân đối NSNN: Đến hết năm 2017, thu ngân sách nhà nước từ kinh tế địa bàn 5.929,7 tỷ đồng, đạt 111% so dự toán, bằng 116% so cùng kỳ; chi ngân sách được điều hành chặt chẽ, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi trong phạm vi dự toán được giao, thực hiện kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội, an sinh xã hội, đảm bảo chi chi đầu tư xây dựng cơ bản, an ninh, quốc phòng. Kết quả thực hiện chi ngân sách địa phương là 11.715 tỷ đồng, đạt 99,8% dự toán, bằng 106,7% so cùng kỳ.


Về quản lý vốn đầu tư: Cấp phát vốn đúng theo Luật Đầu tư công và Nghị quyết của HĐND tỉnh, phân bổ vốn bổ sung có mục tiêu của Trung ương đúng mục đích. Công tác quyết toán vốn đầu tư, trong năm có 552 dự án được phê duyệt quyết toán với giá trị là 2.527 tỷ đồng, còn tồn đọng 20 dự án sẽ tất toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.


Về quản lý tài chính các đơn vị hành chính sự nghiệp: Công tác quản lý tài chính các đơn vị HCSN được đảm bảo tốt, đáp ứng đầy đủ các khoản chi cho con người, hoạt động bộ máy nhằm góp phần cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với công tác triển khai thực hiện đổi mới hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án chuyển đổi cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghệp công lập, đến nay UBND tỉnh đã ban hành 24/31 Quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp của các Sở, ngành cấp tỉnh có đơn vị sự nghiệp trực thuộc, 11/31 Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN của Sở, ngành cấp tỉnh, 01 Quyết định phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học Công nghệ.


Về quản lý tài chính doanh nghiệp: Đã thực hiện cơ cấu về ngành sản xuất, kinh doanh, tổ chức bộ máy, tài chính, đầu tư và quản trị doanh nghiệp theo đúng Đề án được UBND tỉnh phê duyệt đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tỉnh An Giang. Công tác giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước được nâng lên, cụ thể như quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp đối với hoạt động đầu tư, huy động và sử dụng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, quản lý tài sản, công nợ, giám sát thực hiện các chính sách đối với người lao động tại doanh nghiệp về tiền lương, thu nhập.


Về quản lý giá và tài sản thuộc sở hữu nhà nước: Thực hiện tốt việc triển khai, hướng dẫn, quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh; công khai minh bạch các chủ trương, chính sách, biện pháp quản lý giá của Nhà nước; giám sát chặt chẽ đăng ký giá, kê khai giá; kiểm soát chặt chẽ phương án giá hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục nhà nước định giá. Công tác quản lý tài sản nhà nước ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và tiết kiệm; tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, phương án sắp xếp xe ô tô công trên địa bàn tỉnh, tổ chức thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung.


Ngoài ra, hội nghị còn được nghe đánh giá kết quả đạt được về: Công tác cải cách hành chính; công tác ứng dụng công nghệ thông tin; công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, thi đua - khen thưởng; dịch vụ tài chính và công tác Đảng, Đoàn thể.


Nhận định tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt năm 2017 là năm thứ ba thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 05 năm 2016 - 2020 của tỉnh, là năm thứ hai giai đoạn ổn định ngân sách 2017 – 2020, Sở Tài chính đã đề ra các nhiệm vụ cơ bản trọng tâm và cách thức tổ chức thực hiện cụ thể trong năm 2018 như: Phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 được Hội đồng nhân dân tỉnh giao mức cao nhất; quản lý, điều hành nhiệm vụ chi NS địa phương chặt chẽ, tiết kiệm, đảm bảo theo dự toán được giao, hạn chế bổ sung dự toán ngoài ngân sách; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, thanh tra đưa công tác quản lý tài chính vào nề nếp; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai thực hiện tốt chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh,…


Trên cơ sở kết quả và nỗ lực phấn đấu vượt bậc của Sở Tài chính đạt được trong năm 2017, đồng chí Lê Cẩm Bình – Phó Giám đốc Sở Tài chính đã phát động phong trào thi đua kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính, ngân sách năm 2018.  Hội nghị diễn ra ký kết giao ước thi đua giữa đ/c Nguyễn Duy Toàn – Giám đốc Sở và đ/c Lê Cẩm Bình – Chủ tịch công đoàn, giữa Chủ tịch công đoàn và các tổ công đoàn.

(Ông Nguyễn Duy Toàn - Giám Đốc Sở ký kết giao ước thi đua với Ông Lê Cẩm Bình - Chủ tịch Công đoàn)

 

 

(Ông Nguyễn Duy Toàn - Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị)


Thay mặt Lãnh đạo Sở, đồng chí Nguyễn Duy Toàn bày tỏ sự vui mừng và tin tưởng với truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu cùng với chuyên môn nghiệp vụ vững chắc và sự chủ động sáng tạo của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, Sở Tài chính sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính, ngân sách năm 2018./.

CTN (P.THTK)


 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai