Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quản lý giá

An Giang: Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

(08/01/2020)

Nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, kiểm soát và bình ổn giá cả thị trường dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch số 25/KH-STC ngày 07/01/2020 để triển khai thực hiện.

Theo kế hoạch, Sở Tài chính cân đối ngân sách, đảm bảo chi lương và các khoản trợ cấp kịp thời, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người có công với cách mạng, người hưởng bảo hiểm xã hội,... vui xuân, đón Tết; hướng dẫn các đơn vị thực hiện chi lương 02 tháng (tháng 01, tháng 02) từ dự toán ngân sách nhà nước đã giao cho các đơn vị ở các cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã); tập trung thanh toán nhanh các khoản chi lương và các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng chính sách, gia đình có công trước Tết Nguyên đán. Tăng cường quản lý chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ; rà soát, cắt giảm hoặc tạm dừng các khoản chi chưa thực sự cấp bách, nội dung không thiết thực, không chấp hành đúng quy định về thủ tục hồ sơ, chế độ;phối hợpvới  cơ quan thuế tập trung kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế và chuyển giá. 
Đối với công tác quản lý giá, Sở Tài chính tiếp tục triển khai, giám sát thực hiện có hiệu quả Luật Giá, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến các ngành, các cấp, các tổ chức, các cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang. Thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng Tết của người dân trên địa bàn. Kiểm soát chặt chẽ phương án giá và việc xác định giá bán các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. Phối hợp tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh để thực hiện việc kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí trên địa bàn.
Ngoài ra, kế hoạch này triển khai đến phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố để đơn vị triển khai trên địa bàn đảm bảo đúng chủ trương của Bộ Tài chính và UBND tỉnh. 

T.T (phòng THTK)


 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai