Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tổng hợp
Danh mục 13 loại giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng (13/08/2019)

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn 6477/VPCP-KTTH ngày 22/7/2019 về việc công khai chi tiết danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng.

Theo đó, danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ngành có liên quan bao gồm:

* Lĩnh vực chứng khoán:

(1) Thanh toán giao dịch chứng khoán

(2) Thanh toán giao dịch trái phiếu chính phủ

(3) Giao dịch chứng khoán cho khách hàng của công ty chứng khoán

* Lĩnh vực thu, chi ngân sách Nhà nước:

(4) Thu ngân sách Nhà nước

(5) Chi ngân sách Nhà nước và các khoản chi khác

* Lĩnh vực thuế:

(6) Thuế giá trị gia tăng

(7) Thuế thu nhập doanh nghiệp

(8) Thuế tiêu thụ đặc biệt

* Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp:

(9) Giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp

(10) Các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau

* Hoạt động của tổ chức sử dụng vốn Nhà nước:

(11) Các giao dịch thanh toán

* Trong giải ngân vốn vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng:

(12) Giải ngân vốn vay vào tài khoản thanh toán của bên thụ hưởng

(13) Giải ngân vốn vay vào tài khoản thanh toán của khách hàng vay.

T.T (phòng THTK)


 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai