Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
 
Skip portlet Portlet Menu
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Tài chính An Giang (02/01/2020) File đính kèm
Quyết định công bố công khai về việc giao dự toán bổ sung năm 2019 cho Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính - Sở Tài chính (18/12/2019) File đính kèm
Quyết định về việc công bố công khai việc điều chỉnh giảm dự toán năm 2019 do giảm biên chế năm 2019 của Văn phòng Sở Tài chính (18/12/2019) File đính kèm
Quyết định công bố công khai giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện chênh lệch tiền lương tăng thêm năm 2019 theo Nghị định số 38/2019 của Chính phủ (18/12/2019) File đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách Tháng 11, kế hoạch công tác tháng 12/2019 (10/12/2019) File đính kèm
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III năm 2019 (Văn phòng Sở Tài chính) (15/11/2019) File đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách Tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2019 (12/11/2019) File đính kèm
Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh An Giang Quý III năm 2019 (15/10/2019) File đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách Quý III, kế hoạch công tác quý IV/2019 (08/10/2019) File đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách Tháng 8, kế hoạch công tác tháng 9/2019 (06/09/2019) File đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 07, kế hoạch công tác tháng 8/2019 (12/08/2019) File đính kèm
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II và 06 tháng năm 2019 (Văn phòng Sở Tài chính) (16/07/2019) File đính kèm
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2019 (Văn phòng Sở Tài chính) (16/07/2019) File đính kèm
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách được giao bổ sung để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 của Sở Tài chính An Giang (16/07/2019) File đính kèm
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách được giao bổ sung năm 2019 của Sở Tài chính An Giang (16/07/2019) File đính kèm

Trang đầu Trang sau12345Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai