Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dự Toán NSĐP đã được HĐND tỉnh quyết định
 
Skip portlet Portlet Menu
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh An Giang (11/01/2021) File đính kèm
về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài chính An Giang (31/12/2020) File đính kèm
Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2021 (22/12/2020) File đính kèm
310/QĐ-STC Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách được giao bổ sung để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 của Sở Tài chính An Giang (25/03/2020) File đính kèm
"Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh An Giang" (10/01/2020) File đính kèm
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương của tỉnh An Giang năm 2019 (16/01/2019) File đính kèm
Công khai dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2018 (18/05/2018) File đính kèm
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh An Giang Quý I năm 2018 (16/04/2018) File đính kèm
Công khai dự toán ngân sách năm 2018 (15/12/2017) File đính kèm
Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017 (06/06/2017) File đính kèm
Công khai dự toán ngân sách năm 2017 (28/02/2017) File đính kèm
Công khai dự toán ngân sách năm 2016 (16/11/2016) File đính kèm
Công khai dự toán ngân sách năm 2015 (16/11/2016) File đính kèm
Công khai dự toán ngân sách năm 2014 (16/11/2016) File đính kèm
Công khai dự toán ngân sách năm 2013 (16/11/2016) File đính kèm

Trang đầu Trang sau12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai