Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quyết toán NSĐP được HĐND phê chuẩn
 
Skip portlet Portlet Menu
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh An Giang (11/01/2021) File đính kèm
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2019 (15/12/2020) File đính kèm
"Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh An Giang" (10/01/2020) File đính kèm
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 (14/01/2019) File đính kèm
Báo cáo quyết toán thu, chi NSNN tỉnh An Giang năm 2017 (30/11/2018) File đính kèm
Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2016 (18/05/2018) File đính kèm
Hướng dẫn bổ sung quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm (14/03/2018) File đính kèm
Quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm (12/03/2018) File đính kèm
Công khai quyết toán ngân sách năm 2015 (28/02/2017) File đính kèm
Công khai quyết toán ngân sách năm 2014 (16/11/2016) File đính kèm
Công khai quyết toán ngân sách năm 2013 (16/11/2016) File đính kèm
Công khai quyết toán ngân sách năm 2012 (16/11/2016) File đính kèm
Công khai quyết toán ngân sách năm 2011 (16/11/2016) File đính kèm
Công khai quyết toán ngân sách năm 2010 (16/11/2016) File đính kèm
Công khai quyết toán ngân sách năm 2008 (03/10/2016) File đính kèm

Trang đầu Trang sau12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai