Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
 
Skip portlet Portlet Menu
Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách Tháng 7, kế hoạch công tác tháng 8/2020 (10/08/2020) File đính kèm
Quyết định công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019 (13/07/2020) File đính kèm
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh An Giang 6 tháng đầu năm 2020 (10/07/2020) File đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách Quý II, kế hoạch công tác quý III/2020 (10/07/2020) File đính kèm
(780/BC-STC) Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6/2020 (10/06/2020) File đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 4, kế hoạch công tác tháng 5/2020 (13/05/2020) File đính kèm
Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung kinh phí chi trả tiền thuê đơn vị tư vấn kiểm định công trình căn nhà số 68 đường Nguyễn trãi và số 35 đường Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên (05/05/2020) File đính kèm
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh An Giang Quý I năm 2020 (16/04/2020) File đính kèm
(405/TB-STC) Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh An Giang Quý I năm 2020 (13/04/2020) File đính kèm
391/BC-STC Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách Quý I, kế hoạch công tác quý II/2020 (10/04/2020) File đính kèm
342/QĐ-STC Quyết định về việc công bố công khai việc giao bổ sung dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản cố định năm 2020 của Văn phòng Sở Tài chính (31/03/2020) File đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 02, kế hoạch công tác tháng 03/2020 (16/03/2020) File đính kèm
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020 (Văn phòng Sở Tài chính) (12/03/2020) File đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 01, kế hoạch công tác tháng 02/2020 (14/02/2020) File đính kèm
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV và năm 2019 (Văn phòng Sở Tài chính) (05/02/2020) File đính kèm

Trang đầu Trang sau123456Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai