Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
 
Skip portlet Portlet Menu
03/QĐ-UBND-Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước quý 1 năm 2021 (08/01/2021) File đính kèm
1782/QĐ-STC-Về việc công bố công khai giao bổ sung kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 (06/01/2021) File đính kèm
Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh An Giang (29/12/2020) File đính kèm
(1635/BC-STC) Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách tháng 11, kế hoạch công tác tháng 12/2020 (09/12/2020) File đính kèm
(1523/BC-STC) Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2020 (12/11/2020) File đính kèm
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III/2020 của Sở Tài chính (13/10/2020) File đính kèm
Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách Quý III, kế hoạch công tác quý IV/2020 (13/10/2020) File đính kèm
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh An Giang Quý III năm 2020 (12/10/2020) File đính kèm
Quyết định công bố công khai việc giao bổ sung dự toán năm 2020 của Sở Tài chính(1245/QĐ-STC) (15/09/2020) File đính kèm
Quyết định công bố công khai việc giao bổ sung dự toán năm 2020 của Sở Tài chính (1243/QĐ-STC) (15/09/2020) File đính kèm
Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách Tháng 8, kế hoạch công tác tháng 9/2020 (09/09/2020) File đính kèm
Quyết định về việc công bố công khai việc giao bổ sung dự toán năm 2020 cho Sở Tài chính thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc (12/08/2020) File đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách Tháng 7, kế hoạch công tác tháng 8/2020 (10/08/2020) File đính kèm
Quyết định công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019 (13/07/2020) File đính kèm
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh An Giang 6 tháng đầu năm 2020 (10/07/2020) File đính kèm

Trang đầu Trang sau123456Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai