Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
 
Skip portlet Portlet Menu
Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách Tháng 11, kế hoạch công tác tháng 12/2018 (18/12/2018) File đính kèm
Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2018, dự toán thu chi NSNN năm 2019 (30/11/2018) File đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách Tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2018 (19/11/2018) File đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách Quý III, kế hoạch công tác quý IV/2018 (22/10/2018) File đính kèm
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III/2018 (15/10/2018) File đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách Tháng 8, kế hoạch công tác tháng 9/2018 (26/09/2018) File đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách Tháng 7, kế hoạch công tác tháng 8/2018 (23/08/2018) File đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách Quý II, kế hoạch công tác quý III/2018 (16/07/2018) File đính kèm
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh An Giang 6 tháng năm 2018 (13/07/2018) File đính kèm
Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách Tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6/2018. (18/06/2018) File đính kèm
Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 4, kế hoạch công tác tháng 5/2018 (15/05/2018) File đính kèm
Thực hiện vay và trả nợ của tỉnh An Giang quý I/2018 (04/05/2018) File đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách Quý I, kế hoạch công tác Quý II/2018 (16/04/2018) File đính kèm
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quy I/2018 (12/04/2018) File đính kèm
Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 02, kế hoạch công tác tháng 3/2018 (14/03/2018) File đính kèm

Trang đầu Trang sau123Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai