Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tình hình thu chi NSNN
 
Skip portlet Portlet Menu
Tình hình thực hiện công tác quản ly tài chính-ngân sách tháng 01, kế hoạch công tác tháng 02/2018 File đính kèm
Thực hiện vay và trả nợ trả nợ của tỉnh An giang năm 2017 File đính kèm
Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2018 File đính kèm
Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính-ngân sách tháng 11, kế hoạch công tác tháng 12/2017 File đính kèm
Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính-ngân sách tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2017 File đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách Quý III, kế hoạch công tác quý IV/2017. File đính kèm
Kết quả thực hiện dự án thu, chi NSNN 9 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 File đính kèm
Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 8, kế hoạch công tác tháng 9/2017 File đính kèm
Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính-ngân sách tháng 7, kế hoạch công tác tháng 8/2017 File đính kèm
Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước quý III năm 2017 tỉnh An Giang File đính kèm
Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính-ngân sách quý II, kế hoạch công tác quý III/2017 File đính kèm
Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6/2017 File đính kèm
Báo cáo kết quản tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2017. File đính kèm
Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 4, kế hoạch công tác tháng 5/2017 File đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính-ngân sách Quí I, kế hoạch công tác Quí II/2017 File đính kèm

Trang đầu Trang sau12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai