Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

Quy trình thủ tục
Cải cách hành chính
Nghiên cứu trao đổi
Cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 

Phòng Ngân sách
 
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
1098/BC-STC Về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 7, kế hoạch công tác tháng 8/2016. Sở Tài chính 18/08/2016
918/BC-STC Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính-ngân sách quý II, kế hoạc công tác quý III/2016 Sở Tài chính 19/07/2016
1685/STC-NS V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Sở Tài chính 13/07/2016
1417/STC-NS Hướng dẫn đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến. Sở Tài chính 10/06/2016
661/BC-STC Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6/2016. Sở Tài chính 07/06/2016
1069/STC-NS Về việc thực hành Lệnh chi tiền giá trị cao trên TABMIS. Sở Tài chính 05/05/2016
137/BC-STC Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý Tài chính - Ngân sách tháng 01, Kế hoạch công tác tháng 02/2016. Sở Tài chính 19/02/2016
1263/BC-STC Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính-ngân sách tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2015 Sở Tài chính 10/11/2015
2005/STC-NS V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 3695/BTC-HCSN ngày 20/3/2015 của Bộ Tài chính Sở Tài chính 29/09/2015
1007/BC-STC Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 8, kế hoạch công tác tháng 9/2015 Sở Tài chính 08/09/2015

Trang đầu Trang sau12345678Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai