Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 
 

Quy trình thủ tục
Thủ tục Một cửa
Nghiên cứu trao đổi
Cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 1 3 4 3 2 2 4
6
 
 
 
 
 
 

Phòng Ngân sách
 
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
486/BC-STC Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính-ngân sách tháng 5, kế hoạch công tác tháng 06/2014 Sở Tài chính 11/06/2014
453/BC-STC Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính-ngân sách tháng 4, kế hoạch công tác tháng 05/2014 Sở Tài chính 05/06/2014
953/STC-NS V/v hướng dẫn định mức chuẩn chi trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội hàng tháng Sở Tài chính 16/05/2014
799/STC-NS V/v triển khai thực hiện Nghị Định 130/2005/NĐ-CP đến UBND cấp xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh An giang Sở Tài chính 24/04/2014
261/STC-NS V/v thẩm định báo cáo quyết toán NSNN năm 2013 cấp huyện, xã. Sở Tài Chính 17/02/2014
259/STC-NS V/v Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh An Giang được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh An Giang. Sở Tài chính 17/02/2014
112/STC-NS V/v chi phí phát sinh khi phát hành Biên lai thu tiền C27-X Sở Tài chính 15/01/2014
10/STC-NS V/v tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 Sở Tài chính 06/01/2014
2727/STC-NS V/v bổ sung mã nguồn vốn chi đầu tư ĐTXD và hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán năm 2013 trên hệ thống Tabmis Sở Tài chính 31/12/2013
2600/STC-NS V/v hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 2013 Sở Tài chính 19/12/2013

Trang đầu Trang sau12345Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai