Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

Quy trình thủ tục
Cải cách hành chính
Nghiên cứu trao đổi
Cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 1 4 5 4 3 2 3
2
 
 
 
 
 
 

Tin nổi bật
 
Skip portlet Portlet Menu
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ngày 24/11/2014, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 10/2014/TT-TTCP quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Theo Kiểm toán Nhà nước (KTNN), hằng năm, Chính phủ đã phải chi khoảng 20% dự toán ngân sách quốc gia cho hoạt động đầu tư xây dựng, chưa kế đến đầu tư của các doanh nghiệp và của người dân. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư xây dựng là một lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn đối với sự vận hành của nền kinh tế đất nước, diễn ra liên quan đến nhiều cơ quan, bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp..., nên việc giám sát và đong điếm kết quả rất phức tạp, hiệu quả còn nhiều hạn chế cần có giải pháp bổ khuyết. 
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Trong báo cáo mới đây của Bộ Tài chính về công tác điều hành giá năm 2015, Bộ Tài chính cho biết sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục áp dụng biện pháp quy định giá tối đa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo chủ trương của Chính phủ. 

Sau gần 06 tháng thực hiện biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, mức giá bán lẻ sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên thị trường đã giảm so với mức giá bán trước khi Nhà nước công bố biện pháp bình ổn giá, với tỷ lệ giảm khoảng 0,3% - 34%.

Về dự toán thu ngân sách nhà nước

Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 11 ước đạt 62,1 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 11 tháng đạt 789,6 nghìn tỷ đồng, đạt 100,9% dự toán; bằng 93,3% mức đánh giá báo cáo Quốc hội. Trong đó:

1
2
3
4
5
 

Tài chính ngân sách
 
Skip portlet Portlet Menu
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách tháng 11 năm 2014 (11/12/2014)

Về dự toán thu ngân sách nhà nước

Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 11 ước đạt 62,1 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 11 tháng đạt 789,6 nghìn tỷ đồng, đạt 100,9% dự toán; bằng 93,3% mức đánh giá báo cáo Quốc hội. Trong đó:

Các tin đã đưa
 

Quản lý giá
 
Skip portlet Portlet Menu
Tiếp tục áp trần giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi trong năm 2015 (18/12/2014)
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Trong báo cáo mới đây của Bộ Tài chính về công tác điều hành giá năm 2015, Bộ Tài chính cho biết sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục áp dụng biện pháp quy định giá tối đa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo chủ trương của Chính phủ. 
Các tin đã đưa
 

Tin tổng hợp
 
Skip portlet Portlet Menu
Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thanh tra của công chức không giữ chức vụ lãnh đạo (18/12/2014)
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ngày 24/11/2014, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 10/2014/TT-TTCP quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi.
Các tin đã đưa
 

Đóng góp ý kiến dự thảo văn bản
 
Skip portlet Portlet Menu
Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền phê duyệt, Thông báo danh sách; tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá, Văn bản kê khai giá trên địa bàn tỉnh An Giang (19/11/2014)
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai