Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

Quy trình thủ tục
Cải cách hành chính
Nghiên cứu trao đổi
Cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 

Tin nổi bật
 
Skip portlet Portlet Menu
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, Nghị định số 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước do Chính phủ ban hành ngày 5/4/206 là bước hoàn thiện hành lang pháp lý thực hiện chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020. Nghị định này quy định các nguyên tắc quản lý ngân quỹ nhà nước; các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước trong hệ thống Kho bạc Nhà nước; nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc quản lý ngân quỹ nhà nước.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/07/2016 về Phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 – 2025. Mục tiêu chung của kế hoạch là 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, áp dụng mua sắm tập trung trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào năm 2015.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Sở Tài chính vừa có công văn số 1730/STC-NS ngày 19/7/2016 gửi các Sở, ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố để hướng dẫn tổng hợp nhu cầu, nguồn thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP. 
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 về việc  quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016.
Ảnh minh họa
Ủy ban Dân tộc đang dự thảo Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.
1
2
3
4
5
 

Tài chính ngân sách
 
Skip portlet Portlet Menu
Quy định mới về quản lý ngân quỹ nhà nước (26/07/2016)
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, Nghị định số 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước do Chính phủ ban hành ngày 5/4/206 là bước hoàn thiện hành lang pháp lý thực hiện chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020. Nghị định này quy định các nguyên tắc quản lý ngân quỹ nhà nước; các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước trong hệ thống Kho bạc Nhà nước; nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc quản lý ngân quỹ nhà nước.
Các tin đã đưa
 

Quản lý giá
 
Skip portlet Portlet Menu
Giá cả tháng 6/2016 dự báo tiếp tục tăng nhẹ (15/06/2016)
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Để bình ổn thị trường giá cả tháng 6/2016, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường để kịp thời có biện pháp quản lý điều hành, bình ổn giá phù hợp.
Các tin đã đưa
 

Tin tổng hợp
 
Skip portlet Portlet Menu
Đến năm 2025, 100% mua sắm công thường xuyên sẽ thực hiện qua mạng (26/07/2016)
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/07/2016 về Phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 – 2025. Mục tiêu chung của kế hoạch là 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, áp dụng mua sắm tập trung trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào năm 2015.
Các tin đã đưa
 

Đóng góp ý kiến dự thảo văn bản
 
Skip portlet Portlet Menu
Về việc báo cáo và tham gia ý kiến dự thảo Nghị định (1727/STC-GCS). (19/07/2016)
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai