Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

Quy trình thủ tục
Cải cách hành chính
Nghiên cứu trao đổi
Cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 

Tin nổi bật
 
Skip portlet Portlet Menu
Ngày 17-10, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.
Ảnh minh họa
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông.
Ảnh minh họa
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất.

Chiều ngày 10/10/2016  được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Tài chính, Chi bộ Thanh tra – Pháp chế thuộc Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thùy Trang - công tác tại Thanh tra Tài chính.

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

1
2
3
4
5
 

Tài chính ngân sách
 
Skip portlet Portlet Menu
Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự toán NSNN 2016-2017 (19/10/2016)
Ngày 17-10, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.
Các tin đã đưa
 

Quản lý giá
 
Skip portlet Portlet Menu
Trao đổi về giá đối với sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (15/09/2016)
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Mới đây, Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.
Các tin đã đưa
 

Tin tổng hợp
 
Skip portlet Portlet Menu
Xác định giá trị quyền sử dụng đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất (19/10/2016)
Ảnh minh họa
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất.
Các tin đã đưa
 

Đóng góp ý kiến dự thảo văn bản
 
Skip portlet Portlet Menu
Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2014/TT-BTC (15/09/2016)
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai