Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

Quy trình thủ tục
Thủ tục Một cửa
Nghiên cứu trao đổi
Cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 1 3 3 5 4 5 9
41
 
 
 
 
 
 

Tin nổi bật
 
Skip portlet Portlet Menu
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Trước phiên bế mạc, Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. Trong đó, đối với lĩnh vực tài chính, Quốc hội đề nghị Chính phủ có các giải pháp cần thiết bảo đảm an toàn, an ninh tài chính về nợ công, nợ Chính phủ trong giới hạn cho phép, đồng thời tái cơ cấu nợ công...
Ảnh minh họa
(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Huy Điền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, cho biết Nghị định của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản sẽ được thông qua vào đầu tháng 7 này.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Bộ Tài chính vừa mới ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Ảnh minh họa, Nguồn Internet
Ngày 20/6/2014, Bộ Tài chính gửi Công văn số 8232/BTC-QLCS xin ý kiến các Bộ, ngành và địa phương về Dự thảo Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn TSCĐ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng NSNN thay thế Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
1
2
3
4
5
 

Tài chính ngân sách
 
Skip portlet Portlet Menu
Quốc hội yêu cầu đảm bảo an toàn tài chính về nợ công (08/07/2014)
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Trước phiên bế mạc, Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. Trong đó, đối với lĩnh vực tài chính, Quốc hội đề nghị Chính phủ có các giải pháp cần thiết bảo đảm an toàn, an ninh tài chính về nợ công, nợ Chính phủ trong giới hạn cho phép, đồng thời tái cơ cấu nợ công...
Các tin đã đưa
 

Quản lý giá
 
Skip portlet Portlet Menu
Những điểm mới chủ yếu trong chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 (30/06/2014)
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Các tin đã đưa
 

Tin tổng hợp
 
Skip portlet Portlet Menu
Công bố tiền lương, thưởng Công ty TNHH một thành viên (07/07/2014)
Nhằm bảo đảm tăng cường công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, ngày 18/6/2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg về Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Các tin đã đưa
 

Đóng góp ý kiến dự thảo văn bản
 
Skip portlet Portlet Menu
Góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị Quyết HĐND tỉnh tại kỳ hợp lần 8 khóa VIII (25/04/2014)
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai