Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

Quy trình thủ tục
Thủ tục Một cửa
Nghiên cứu trao đổi
Cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 1 3 5 2 7 2 9
54
 
 
 
 
 
 

Tin nổi bật
 
Skip portlet Portlet Menu
Ảnh minh họa
(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm thay thế Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) số 11/2003/QH11.
Ảnh minh họa
(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất nâng mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 1.220.000 đồng lên 1.403.000 đồng.
Ảnh minh họa
(Chinhphu.vn) – Theo Thông tư liên tịch 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, một số định mức chi sẽ được điều chỉnh tăng so với hiện hành.
Giá sữa trẻ em dưới 6 tuổi đã giảm tới 34% sau khi bình ổn
503 dòng sản phẩm sữa đã được xác định và công bố giá bán buôn tối đa, giá bán lẻ tối đa và giá bán lẻ khuyến nghị.
Ngành Tài chính nỗ lực ứng dụng khoa học công nghệ. Nguồn: internet
(Tài chính)  Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Chương trình hành động của ngành Tài chính thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
1
2
3
4
5
 

Tài chính ngân sách
 
Skip portlet Portlet Menu
Điều chỉnh kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (20/08/2014)
Ảnh minh họa
(Chinhphu.vn) – Theo Thông tư liên tịch 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, một số định mức chi sẽ được điều chỉnh tăng so với hiện hành.
Các tin đã đưa
 

Quản lý giá
 
Skip portlet Portlet Menu
Giá sữa trẻ em dưới 6 tuổi đã giảm tới 34% sau khi bình ổn (20/08/2014)
Giá sữa trẻ em dưới 6 tuổi đã giảm tới 34% sau khi bình ổn
503 dòng sản phẩm sữa đã được xác định và công bố giá bán buôn tối đa, giá bán lẻ tối đa và giá bán lẻ khuyến nghị.
Các tin đã đưa
 

Tin tổng hợp
 
Skip portlet Portlet Menu
Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (20/08/2014)
Ảnh minh họa
(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm thay thế Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) số 11/2003/QH11.
Các tin đã đưa
 

Đóng góp ý kiến dự thảo văn bản
 
Skip portlet Portlet Menu
V/v tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh An giang. (20/08/2014)
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai