Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
787/STC-TCĐT V/v lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thảm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản do ngân sách tỉnh quản lý năm 2020 (lần 2) Sở Tài chính 05/04/2021 Xem
635/STC-GCS V/v mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thẩm định giá nhà nước (lần 2) Sở Tài chính 22/03/2021 Xem
545/STC-GCS V/v triển khai thực hiện Nghị định số 12/2021/NĐ-CP của Chính phủ Sở Tài chính 12/03/2021 Xem
436/STC-TCĐT V/v lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thảm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản do ngân sách tỉnh quản lý năm 2020 Sở Tài chính 02/03/2021 Xem
09/2021/QĐ-UBND quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng cầu Long Kiến - Long Giang huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang UBND tỉnh 18/02/2021 Xem
404/STC-GCS V/v triển khai Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng cầu Long Kiến - Long Giang huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Sở Tài chính 18/02/2021 Xem
1011/BTC-QLN V/v ban hành Sổ tay hướng dẫn quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Cơ sở dữ liệu nợ chính quyền địa phương Bộ Tài chính 29/01/2021 Xem
09/2021/TT-BTC Hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán Bộ Tài chính 25/01/2021 Xem
236/QĐ-UBND Ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 UBND tỉnh 05/02/2021 Xem
132/KH-STC Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 Sở Tài chính 21/02/2021 Xem

VIDEO HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG