Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
1127/STC-HCSN V/v triển khai thực hiện Thông tư số 29/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông Sở Tài chính 13/05/2021 Xem
150/KV IX-TH V/v cung cấp thông tin để lập Kế hoạch kiểm toán năm 2021 Kiểm toán Nhà nước KV IX 07/05/2021 Xem
1082/STC-HCSN V/v triển khai thực hiện việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Sở Tài chính 07/05/2021 Xem
29/2021/TT-BTC Hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông Bộ Tài chính 28/04/2021 Xem
1057/STC-GCS V/v triển khai Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh An Giang Sở Tài chính 05/05/2021 Xem
25/2021/TT-BTC Quy định mức thu, chê độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất nhập,cảnh, quá cảnh cư trú tại Việt Nam Bộ Tài chính 07/04/2021 Xem
787/STC-TCĐT V/v lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thảm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản do ngân sách tỉnh quản lý năm 2020 (lần 2) Sở Tài chính 05/04/2021 Xem
635/STC-GCS V/v mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thẩm định giá nhà nước (lần 2) Sở Tài chính 22/03/2021 Xem
545/STC-GCS V/v triển khai thực hiện Nghị định số 12/2021/NĐ-CP của Chính phủ Sở Tài chính 12/03/2021 Xem
436/STC-TCĐT V/v lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thảm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản do ngân sách tỉnh quản lý năm 2020 Sở Tài chính 02/03/2021 Xem

VIDEO HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG