Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
35/2021/TT-BTC Quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030. Bộ Tài chính 19/05/2021 Xem
41/2021/TT-BTC Hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam Bộ Tài chính 02/06/2021 Xem
37/2021/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoài trong Doanh nghiệ Bộ Tài chính 27/05/2021 Xem
25/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND Quy định giá cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệptrên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 25/05/2021 Xem
1356/STC-GCS Triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND Quy định giá cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệptrên địa bàn tỉnh An Giang Sở Tài chính 01/06/2021 Xem
5245/BTC-HCSN Hướng dẫn thực thực hiện Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ Bộ Tài chính 20/05/2021 Xem
1385/STC-NS V/v triển khai thực hiện Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài chính 02/06/2021 Xem
32/2021/TT-BTC Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng thu tiền từ cổ phần hóa của Doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty Cổ phần Bộ Tài chính 17/05/2021 Xem
36/2021/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng10 năm 2020 và Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ Bộ Tài chính 26/05/2021 Xem
35/2021/TT-BTC Quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 Bộ Tài chính 19/05/2021 Xem

VIDEO HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG